ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zamówienie częściowe nr 1- Przebudowa ul. Spichrzowej do ul. Składowej do ul. Teatralnej- II etap. Zamówienie częściowe nr 2- Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich. [BZP.271.79.2019.JB]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 425 KiB)
 • Część I- SIWZ z załącznikami (PDF, 3.3 MiB)
 • Część II- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem (OPZ) (ZIP, 21.8 MiB)
 • Część III- Projekt umowy (ZIP, 9.6 MiB)
 • Część IV- Wzór oświadczenia autorów o przekazywaniu autorskich praw majątkowych i zezwolenia na wykonanie zależnych praw autorskich (PDF, 623.2 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 37.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 46 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa siłowni plenerowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. (BZP.271.81.2019.AZ)
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 420.2 KiB)
 • SIWZ (7Z, 38.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 244.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu -Zamówienie częściowe nr 1 (PDF, 156.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór Wykonawcy na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka ul. Ułanów. ” Etap 1a od km 0+000,00 do km 0+082,50 [BZP.271.74.2019.JB]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 844.7 KiB)
 • Część I: SIWZ z załącznikami (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej, TER (ZIP, 43.6 KiB)
 • Część II: Dokumentacja projektowa oraz STWiOR (ZIP, 69.8 MiB)
 • Część III: Projekt umowy (ZIP, 4.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 46.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie. [BZP.271.70.2019.NP]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych w mieście Gorzów Wlkp. [BZP.271.52.2019.JB]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 8.2 MiB)
 • Część II OPZ- IIa, IIb, IIc, IId. (ZIP, 4.6 MiB)
 • Część III Projekt umowy- IIIa, IIIb, IIIc, IIId. (ZIP, 16.8 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 153.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 103.3 KiB)
 • Modyfikacja zapisów projektu umowy- zamówienie częściowe nr 4 (PDF, 61.1 KiB)
 • Modyfikacja zapisów- zamówienie częściowe nr 4 (PDF, 3.5 MiB)
 • Zmodyfikowany OPZ- zamówienie częściowe nr 4 (PDF, 1.1 MiB)
 • Zmodyfikowany projekt umowy- zamówienie częściowe nr 4 (PDF, 1.7 MiB)
 • Zmodyfikowane załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 154 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE (PDF, 57.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania- zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 56 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 53.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE (PDF, 53.7 KiB)
 • Zmiany oraz modyfikacje SIWZ, OPZ, Projektów umów (PDF, 7.2 MiB)
 • Zmodyfikowane załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 154.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 59 KiB)
 • Część II OPZ- IIa, IIb, IIc, IId. MODYFIKACJA (ZIP, 4.8 MiB)
 • Część III Projekt umowy- IIIa, IIIb, IIIc, IIId. MODYFIKACJA (ZIP, 6.3 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania- zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 448 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 55.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE (PDF, 84.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE (PDF, 56.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 152.6 KiB)
 • Unieważnienie zamówienia częściowego nr 4 (PDF, 40.6 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 3 (PDF, 80.5 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego nr 2 (PDF, 60.5 KiB)