ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego będącego na majątku Miasta Gorzowa Wlkp. w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. [BZP.271.2.2020.BD]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 396.2 KiB)
 • SIWZ instrukcja (PDF, 2 MiB)
 • SIWZ projekt umowy (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 100.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-12-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi prawnicze polegające na doradztwie podatkowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług oraz o inne doradztwo za okres od stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku. [BZP.271.107.2019.MA]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOCX, 31.7 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 256.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 170.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-09 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa siłowni plenerowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.[BZP.271.106.2019.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 399.1 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.9 MiB)
 • modyfikacja SIWZ (ZIP, 430.7 KiB)
 • zm.ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 199.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.3 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 38.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi weterynaryjne na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.102.2019.JB]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Część I- SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 2.3 MiB)
 • Część II- Projekty umów (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 31.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 61.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 80.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. [BZP.271.104.2019.JB]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Część I- Ogłoszenie wraz z Instrukcją dla Wykonawców (ZIP, 1.7 MiB)
 • Część II- Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 32.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 213.9 KiB)
 • Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli ofertę (PDF, 24.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie jezdni masą mineralno – asfaltową na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2020 - 2022 [BZP.271.100.2019.BD]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 889.5 KiB)
 • SIWZ instrukcja (PDF, 2.6 MiB)
 • SIWZ projekt umowy (PDF, 2.8 MiB)
 • SIWZ STWiOR (PDF, 7.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 126.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawo zamówień publicznych (PDF, 170.5 KiB)
 • wynik postępowania (PDF, 205.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. ”Przebudowa ul. Kosynierów Gdyńskich.”[BZP.271.99.2019.JB]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 821.1 KiB)
 • Część I- SIWZ z załącznikami (ZIP, 9.2 MiB)
 • Część II- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (OPZ) (ZIP, 16.7 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 30 KiB)
 • Część III- Projekt umowy (ZIP, 7.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 60 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF, 47.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 55.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-22 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń melioracji i zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego [BZP.271.101.2019.MA]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ, załączniki, projekty umów (ZIP, 3.7 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 973.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 452.5 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego numer 1 (PDF, 223.2 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego numer 2 (PDF, 214 KiB)
 • Wynik zamówienia częściowego numer 3 (PDF, 272.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z budową zbiorników retencyjnych i infrastrukturą towarzyszącą (Kontrakt V) - „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.-Etap I”. [BZP.271.89.2019.AR]
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-29 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz z zagospodarowaniem terenu [BZP.271.96.2019.IKP]
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 401.1 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 13 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.8 MiB)
 • przesunięcie terminu składania ofert (PDF, 150.1 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 199.8 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 7.7 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 205 KiB)
 • wynik postępowania (PDF, 271.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji