ˆ

Co i jak załatwić

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAŁATWIANIE SPRAW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-29 15:37:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

GDZIE MOŻNA NAS ZNALEŹĆ
Wnioski o załatwienie wszelkich spraw składa się we właściwych miejscowo jednostkach WIOŚ:
  • WIOŚ w Zielonej Górze, ul. H. Siemiradzkiego 19 w sekretariacie
  • Delegaturze WIOŚ w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 48 w sekretariacie
 
GODZINY URZĘDOWANIA
Codziennie (dni robocze) w godz. 7.30 - 15.30
 
W poniedziałki w godz. 15.00 - 16.00
interesantów przyjmuje osobiście Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 
DYŻURY
Telefony dyżurne (czynne od 15.30 do 20.30) na wypadek wystąpienia poważnej awarii:
  • w Zielonej Górze – tel. 515 251 260
  • w Gorzowie – tel. 602 286 330
 
INTERWENCJE
Zgłaszanie przypadków niewypełniania przez gminy obowiązków ustanowionych w przepisach ustawy
e-mail:   oraz numery telefonów:
  • powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski i m. Zielonej Góry
tel. 68 45 48 550 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)
fax. 68 45 48 459 (całą dobę)
  • powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, m. Gorzowa Wlkp.
tel. 95 73 55 220 i 21 (godz. 7:30 -15:30 w dni powszednie)
fax. 95 73 55 222 (całą dobę)
 
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
Wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Delegatury w Gorzowie Wlkp. pisemnie, e-mailem, faxem lub za pomocą innego urządzenia technicznego przekazującego pismo, a także ustnie. W przypadku wniosku wniesionego ustnie, z faktu tego sporządza się protokół, podpisany następnie przez wnoszącego.
 
SKARGi I WNIOSKI
Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpatruje Wojewódzki Inspektor. Wydział Organizacji, kadr i Szkolenia prowadzi rejestr skarg i wniosków.
Skargi i wnioski dotyczące stanu środowiska, propozycji działań kontrolnych, informacje o zagrożeniach i skażeniach środowiska kierowane są do właściwych rzeczowo i miejscowo jednostek (komórek) organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w celu rozpatrzenia.
 
CO U NAS ZAŁATWISZ
Do kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska należy przede wszystkim kontrola działalności gospodarczej (dużych zakładów, które powinny mieć pozwolenia na korzystanie ze środowiska), związanej z korzystaniem ze środowiska, zwłaszcza instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).
 
CZEGO U NAS NIE ZAŁATWISZ
Jeśli problem dotyczy takich spraw jak: wycinanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, nielegalnego deponowania odpadów (np. w lesie, lub innych miejscach na ten cel nie przeznaczonych), spalanie odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, nieszczelności przydomowych zbiorników na nieczystości płynne - tzw. „szamb", podnoszenia rzędnych terenu przez sąsiada, co powoduje zmiany stanu wody i wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie (zalewanie terenu), właściwym organem ochrony środowiska do rozpatrzenia sprawy jest wójt lub burmistrz lub prezydenta miasta.
Kolejne sprawy, które nie leżą w kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska to zagadnienia związane z nielegalnym użytkowaniem obiektów. Właściwości w tym zakresie posiadają organy Inspekcji Nadzoru Budowlanego.
 
TERMINY ROZPATRYWANIA SPRAW
Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Admin Data wytworzenia informacji: 2014-04-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: WA Data wprowadzenia do BIP 2014-04-29 15:37:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-04-29 15:37:18
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Kowalczyk Data ostatniej zmiany: 2017-07-13 10:01:50
Artykuł był wyświetlony: 1390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu