ˆ

Kompetencje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KOMPETENCJE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-29 15:42:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Wojewódzki Inspektorat wykonuje zadania określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i przepisach odrębnych oraz realizuje kierunki działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska określone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 2. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, wykonuje w imieniu Wojewody Lubuskiego zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie i przepisach odrębnych i w tym zakresie jest organem właściwym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Wojewódzki Inspektorat działa na terenie województwa lubuskiego.
 4. Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu w szczególności należy:
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
 • kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
 • udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,
 • udział w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, które mogą pogorszyć stan środowiska oraz urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • kontrola eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska oraz wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie warunków korzystania ze środowiska,
 • współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi,
 • organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian,
 • opracowanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych,
 • inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego,
 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi,
 • określanie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza.
     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Admin Data wytworzenia informacji: 2014-04-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: WA Data wprowadzenia do BIP 2014-04-29 15:42:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-04-29 15:42:38
Osoba, która zmieniła informację: Jacek Blachowski Data ostatniej zmiany: 2014-05-26 15:36:03
Artykuł był wyświetlony: 305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu