ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Oferta pracy - 147901 - inspektor w Wydziale Inspekcji

Informacja ogłoszona dnia 2014-05-17 08:53:48 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor
w Wydziale Inspekcji
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. H. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
Miejsce wykonywania pracy:Zielona Góra
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko,prowadzanie baz danych związanych ze sprawozdawczością,przygotowywanie materiałów do raportowania w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty,prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska,prowadzenie postępowań egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym,współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz ścigania.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie WIOŚ oraz w terenie,
- wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy: komputer, telefon, fax, ksero,
- korzystanie z samochodu służbowego,
- bariery architektoniczne: wielopoziomowy budynek nie posiada wind.

 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie w zakresie ochrona środowiska (preferowane wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewnego)pozostałe wymagania niezbędne:
prawo jazdy kat „B”.wymagania dodatkowe
znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i kpa,umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (pakiet MS Office),umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,komunikatywność i asertywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjnyoświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjioświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychoświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowekopie dokumentów potwierdzających wykształceniekopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegokopia prawa jazdy
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatówkopie świadectw pracy i zaświadczeń ukończonych kursów
Termin składania dokumentów:
14-12-2012
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. H. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
 
Inne informacje:
Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 1750-1800 zł brutto. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: +68 45-48-463.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-17 08:53:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-17 08:53:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-17 08:53:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony