ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Oferta pracy - 148946 - laborant w Pracowni Analiz Manualnych i Instrumentalnych Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze

Informacja ogłoszona dnia 2014-05-17 08:54:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
laborant 
w Pracowni Analiz Manualnych i Instrumentalnych Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
Miejsce wykonywania pracy:
Zielona Góra
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie badań analitycznych różnych komponentów środowiska,udział w pracach terenowych związanych z pobieraniem próbek środowiskowych,obsługa, eksploatowanie i konserwacja powierzonego sprzętu i aparatury do pomiarów i badańprowadzenie dokumentacji obowiązującej na zajmowanym stanowisku i związanej z wykonywaną pracą,prowadzenie kontroli jakości wykonywanych badań.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań- praca w siedzibie WIOŚ, 
- wysiłek fizyczny, 
- wyjazdy służbowe. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy- praca w laboratorium chemicznym,
- narzędzia pracy: aparatura i sprzęt do pomiarów i badań, komputer,
- bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po wielopoziomowym budynku, brak wind.

 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie chemiczne lub pokrewnepozostałe wymagania niezbędne:
znajomość podstawowych zagadnień z zakresu chemii analitycznej,umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym,umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.wymagania dodatkowe
łatwość przyswajania nowych zagadnień,umiejętność pracy w zespole, dokładność, staranność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,prawo jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjnyoświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjioświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychoświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowekopie dokumentów potwierdzających wykształceniekopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatówkopie świadectw pracy i zaświadczenia ukończonych kursów,kopia prawa jazdy.
Termin składania dokumentów:
01-02-2013
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
 
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje: +68 45-48-455.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-17 08:54:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-17 08:54:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-17 08:54:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony