ˆ

Archiwum

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Oferta pracy - 149835 - radca prawny na samodzielne stanowisko pracy ds. prawnych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-05-17 08:55:23 Informacja ogłoszona dnia 2014-05-17 08:55:27 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

  • Ogłoszenie nr: 149835
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
radca prawny 
na samodzielne stanowisko pracy ds. prawnych


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 
Wymiar etatu: 0.5
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. H. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
Miejsce wykonywania pracy:
Zielona Góra
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
występowanie w charakterze pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniach przed organami sądowymi i orzekającymi w celu przedstawienia i obrony stanowiska Inspektoratuinformowanie kierownictwa Inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień w celu zapewnienia działalności Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami,uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiżanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego oraz opiniuje umowy w celu zachowania przez pracowników Inspektoratu właściwych postaw pod względem formalno-prawnym,udzielanie opini i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w celu ułatwienia kierownictwu i pracownikom podjęcie właściwych decyzji,sporządzanie opinii prawnych do przygotowanych przez pracowników merytorycznych dokumentów takich jak: decyzje, zarządzenia wewnętrzne, umowy oraz windykacje należności w celu zachowania zgodności z przepisami prawa.
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca administracyjno-biurowa
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- narzędzia i materiały pracy - komputer;
- bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po wielopoziomowym budynku, brak wind. 
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe prawniczedoświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zawodu Radcy Prawnegopozostałe wymagania niezbędne:
uprawnienia do wykonywania zawodu Radcy Prawnego potwierdzone wpisem na listę Radców prawnych,znajomość przepisów kpa, ustawy o służbie cywilnej oraz ustaw z zakresu ochrony środowiska (np. Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne)wymagania dodatkowe
umiejętność: negocjacji, analizy i syntezy informacji, praca w zespole, argumentacja, wysokie umiejętności interpersonalne,znajomość języka urzędowego UE na poziomie komunikatywnym,zdolności redakcyjne,dokładność,odpowiedzialność,dyspozycyjność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjnyoświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjioświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychoświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowekopie dokumentów potwierdzających wykształceniekopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatówkopie świadectw pracy i zaświadczenia o ukończonych kursach
Termin składania dokumentów:
08-03-2013
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. H. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
 
Inne informacje:Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej (testu). Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: +68 45-48-464.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data wytworzenia informacji: 2014-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data wprowadzenia do BIP 2014-05-17 08:55:23
Wprowadził informację do BIP: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data udostępnienia informacji: 2014-05-17 08:55:27
Osoba, która zmieniła informację: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data ostatniej zmiany: 2014-05-17 08:55:27
Artykuł był wyświetlony: 516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu