ˆ

Archiwum

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Oferta pracy - 154545 - kierownik laboratorium w WIOŚ w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-05-17 09:07:23 Informacja ogłoszona dnia 2014-05-17 09:07:26 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
kierownik laboratorium 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. H. Siemiradzkiego 19
65-213 Zielona Góra
Miejsce wykonywania pracy:
Zielona Góra
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
kierowanie pracą Laboratorium w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy i realizacji zleceń wewnętrznych i zewnętrznych,realizacja polityki jakości w Laboratorium w celu zapewnienia jakości badań oraz utrzymania akredytacji laboratorium badawczego,nadzorowanie kontroli jakości analiz i badań, ze szczególnym uwzględnieniem porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości, w celu zapewnienia jakości badań,nadzorowanie wdrażania nowych metod analitycznych i technik kontrolno-pomiarowych,nadzorowanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sprzętu pomocniczego, organizowanie przeglądów technicznych, napraw, legalizacji i wzorcowań w celu zapewnienia ich ciągłej sprawności,analizowanie potrzeb Laboratorium w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu pomocniczego, odczynników chemicznych i materiałów eksploatacyjnych w celu planowania ich zakupu,przygotowywanie umów z klientami zewnętrznymi w celu przedłożenia do podpisu,weryfikowanie wyników badań i zatwierdzanie sprawozdań z badań w celu ich przekazania klientom wewnętrznym i zewnętrznym.
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
praca w laboratorium,
praca w stresie.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w laboratorium,
narzędzia pracy: komputer,
bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po wielopoziomowym budynku, brak wind.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe w zakresie chemii, inżynierii środowiska lub ochrony środowiskadoświadczenie zawodowe/staż pracy: 8 lat stażu pracy w laboratoriumpozostałe wymagania niezbędne:
min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w laboratoriumukończone szkolenie w zakresie systemu zarządzania akredytowanym laboratorium,ukończone szkolenie w zakresie wymagań technicznych normy PN EN ISO/IEC 17025:2005,ukończone szkolenie w zakresie auditu wewnętrznego w laboratorium badawczym.wymagania dodatkowe
znajomość zasad organizacji pracy,predyspozycje do kierowania zespołami ludzkimi,znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz podstawowych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska,znajomość obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office)posiadanie prawa jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjnyoświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjioświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychoświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowekopie dokumentów potwierdzających wykształceniekopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 
 
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatówkopie świadectw pracy i zaświadczenia ukończonych kursów 
 
Termin składania ofert:
30-09-2013
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
 
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje: +68 45-48-464.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data wytworzenia informacji: 2014-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data wprowadzenia do BIP 2014-05-17 09:07:23
Wprowadził informację do BIP: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data udostępnienia informacji: 2014-05-17 09:07:26
Osoba, która zmieniła informację: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data ostatniej zmiany: 2014-05-17 09:07:26
Artykuł był wyświetlony: 435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu