ˆ

Archiwum

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Oferta pracy - 155882 - starszy specjalista w Wydziale Monitoringu Środowiska

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-05-17 09:13:53 Informacja ogłoszona dnia 2014-05-17 09:13:56 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
starszy specjalista 
do spraw monitoringu środowiska 
w Wydziale Monitoringu Środowiska
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. H. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
Miejsce wykonywania pracy:
Zielona Góra
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw związanych z monitoringiem komponentów środowiska, w celu realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiskaopracowanie informacji dotyczących stanu środowiska, w celu rozpowszechniania informacji o stanie środowiska oraz przekazywanie ich Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiskaudział w badaniach terenowych związanych z monitoringiem środowiska, w celu realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiskaudostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w celu pomocy w przy wydawaniu decyzji, mających związek ze środowiskiem i wykorzystaniem zasobów naturalnychadministrowanie i obsługa baz danych związanych z realizacją monitoringu środowiskakoordynowanie działań na poziomie województwa w zakresie swoich komponentów środowiskaobsługa w niezbędnym zakresie programów systemu informacji geograficznej (GIS) oraz programów graficznychanaliza i przetwarzanie gromadzonych danych
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie WIOŚ,
- wyjazdy służbowe (terenowe). 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy: komputer,
- prowadzenie z samochodu służbowego,
- bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po wielopoziomowych budynkach, brak wind.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe w zakresie inżynierii lub ochrony środowiskadoświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie monitoringu środowiskapozostałe wymagania niezbędne:
prawo jazdy kat. B,biegłość posługiwania się komputerem,znajomość pakietu MS Office,biegła umiejętność przetwarzania informacji w systemie GIS,umiejętność aktualizacji stron internetowych,umiejętność posługiwania się programem graficznymwymagania dodatkowe
uprawnienia stermotorzystyumiejętność rozwiązywania problemówumiejętność pracy w zespoleumiejętność pływaniajęzyk angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjnyoświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjioświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychoświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowekopie dokumentów potwierdzających wykształceniekopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegokopia prawa jazdy
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatówkopie świadect pracy i zaświadczeń ukończonych kursówoświadczenie o umiejętności pływania
Termin składania dokumentów:
02-12-2013
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
 
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy.
Proponowane zatrudnienie od 2.01.2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data wytworzenia informacji: 2014-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data wprowadzenia do BIP 2014-05-17 09:13:53
Wprowadził informację do BIP: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data udostępnienia informacji: 2014-05-17 09:13:56
Osoba, która zmieniła informację: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data ostatniej zmiany: 2014-05-17 09:13:56
Artykuł był wyświetlony: 290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu