ˆ

Archiwum

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Oferta pracy na zastępstwo - 155996 - inspektor w Wydziale Inspekcji

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-05-17 09:14:45 Informacja ogłoszona dnia 2014-05-17 09:14:48 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
inspektor 
w Wydziale Inspekcji


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul.Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
Miejsce wykonywania pracy:
Zielona Góra
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
opracowuje programy kontroli, przeprowadza kontrolę podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, przygotowuje dokumentację z kontroli w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalnościwykonuje czynności kontrolne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie środowiskaprzygotowuje zarządzenia pokontrolne, wszczyna postępowania administracyjne oraz przygotowuje decyzje celem egzekwowania wymagań wynikających z przepisów o ochronie środowiskawspółpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz ścigania w celu sprawniejszego i szybszego załatwiania sprawopracowuje oceny przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez wybrane grupy użytkowników środowiska celem wydawania opinii i zaświadczeń oraz realizuje cykle kontrolne
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie WIOŚ,
- wyjazdy służbowe ( w tym terenowe)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- narzędzia pracy: komputer, telefon, fax, ksero,
- korzystanie z samochodu służbowego,
- bariery architektoniczne : wielopoziomowy budynek nie posiada wind

 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiskapozostałe wymagania niezbędne:
prawo jazdy kat. Bpodstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i kpapodstawowa znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiskaumiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Officewymagania dodatkowe
wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii lub ochrony środowiskaj. angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnymumiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,komunikatywność i asertywność
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjnyoświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjioświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychoświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowekopie dokumentów potwierdzających wykształceniekopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegokopia prawa jazdy
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatówkopie świadectw pracy i zaświadczeń ukończonych kursów,
Termin składania dokumentów:
02-12-2013
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradziego 19
65-231 Zielona Góra

 
Inne informacje:Oferty otrzymane po terminie (data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie. Osoby których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą informowane.Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po 3 miesiącach. Proponowane zatrudnienie 2.01.2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data wytworzenia informacji: 2014-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data wprowadzenia do BIP 2014-05-17 09:14:45
Wprowadził informację do BIP: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data udostępnienia informacji: 2014-05-17 09:14:48
Osoba, która zmieniła informację: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data ostatniej zmiany: 2014-05-17 09:14:48
Artykuł był wyświetlony: 288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu