ˆ

Archiwum

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Oferta pracy - 156149 - laborant w Laboratorium -Pracownia w Zielonej Górze (na zastępstwo)

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-05-17 09:15:33 Informacja ogłoszona dnia 2014-05-17 09:15:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
laborant 
do spraw analiz manualnych i instrumentalnych 
w Laboratorium WIOŚ - Pracownia w Zielonej Górze
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
 
Miejsce wykonywania pracy:
Zielona Góra
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonuje oznaczenia analityczne w próbkach wody, ścieków, osadów, powietrza w celu uzyskania wyników odnośnie zawartości oznaczanych składników,pobiera próbki do badań i zabezpiecza je przed zmianami składu podczas ich transportowania w celu dostarczenia do Laboratorium obiektu badań spełniającego określone wymagania,prowadzi systematycznie zapisy na poszczególnych etapach pracy w celu udokumentowania i potwierdzenia ich wykonania,prowadzi kontrolę jakości wykonywanych badań w celu zapewnienia wiarygodności wyników badań.sprawdza samodzielnie oraz wzorcuje pod nadzorem aparaturę pomiarowo-badawczą zgodnie z instrukcjami i procedurami w celu utrzymania jej w gotowości do prac,sporządza odczynniki, sprawdza miana roztworów roboczych i krzywe wzorcowe w celu wykonania analiz,uczestniczy we wdrażaniu nowych metodyk dotyczących prowadzonych badań, w celu spełnienia wymogów systemu zarządzania jakością,uczestniczy w szkoleniach w celu utrzymania wysokich kwalifikacji personelu.
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca w siedzibie – WIOŚ w Zielonej Górze, 
- wysiłek fizyczny
- wyjazdy służbowe (w tym terenowe)
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca w laboratorium chemicznym,
- narzędzia pracy: aparatura i sprzęt do pomiarów i badań, komputer,
- bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po wielopoziomowym budynku, brak wind
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie chemiczne lub pokrewnepozostałe wymagania niezbędne:
znajomość podstawowych zagadnień z zakresu chemii analitycznejumiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnymwymagania dodatkowe
obsługa komputeraumiejętność pracy w zespole, łatwość komunikacji
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjnyoświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjioświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychoświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowekopie dokumentów potwierdzających wykształceniekopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatówkopie świadectw pracy i zaświadczenia ukończonych kursów.
Termin składania dokumentów: 
                   09-12-2013
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradziego 19
65-231 Zielona Góra

 
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy.
Dodatkowe informacje: +68 45-48-455.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data wytworzenia informacji: 2014-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data wprowadzenia do BIP 2014-05-17 09:15:33
Wprowadził informację do BIP: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data udostępnienia informacji: 2014-05-17 09:15:36
Osoba, która zmieniła informację: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data ostatniej zmiany: 2014-05-17 09:15:36
Artykuł był wyświetlony: 333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu