ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwum

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Oferta pracy - 157753 - inspektor ds. ochrony środowiska w Dziale Inspekcji

Informacja ogłoszona dnia 2014-05-17 09:19:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor
do spraw ochrony środowiska
w Dziale Inspekcji
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
 
Miejsce wykonywania pracy:
Gorzów Wlkp.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp
ul. Kostrzyńska 48
66-400 Gorzów Wlkp.

 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
opracowuje programy kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, przygotowuje dokumentację z kontroli w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności,wykonuje czynności kontrolne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,przygotowuje zarządzenia pokontrolne, wszczyna postępowania administracyjne oraz przygotowuje decyzje celem egzekwowania wymagań wynikających z przepisów o ochronie środowiskawspółpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz ścigania w celu sprawniejszego i szybszego załatwiania spraw,opracowuje oceny przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez wybrane grupy użytkowników środowiska celem wydawania opinii i zaświadczeń oraz realizuje cykle kontrolne.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w Delegaturze WIOŚ w Gorzowie Wlkp.
- obsługa klientów zewnętrznych 
- wyjazdy służbowe (w tym terenowe).
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy: komputer, fax, ksero,
- korzystanie z samochodu służbowego.
- praca w terenie,
- bariery architektoniczne:
- wielopoziomowy budynek nie posiada wind,
Inne
- Poruszanie się po budynku biurowym może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiskapozostałe wymagania niezbędne:
prawo jazdy kat "B"podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i kpa,umiejetnośc obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Officepodstawowa znajomośc ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiskawymagania dodatkowe
wyższe z zakresu inżynierii środowiskaj. angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjnyoświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjioświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychoświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowekopie dokumentów potwierdzających wykształceniekopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegokopia prawa jazdy
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatówkopie świadectw pracy i zaświadczeń i ukończonych kursów.
Termin składania dokumentów:
10-03-2014
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie w Wlkp.
ul. Kostrzyńska 48
66-400 Gorzów Wlkp. 
Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP WIOŚ w zakładce praca). Życiorys, list motywacyjny powinny być czytelne i własnoręcznie podpisane.
Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu lub niezawierające wymaganych oświadczeń i dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data stempla pocztowego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty (z wyjątkiem oferty wybranego kandydata i ofert które zostały odebrane) zostaną komisyjnie zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru. W przypadku nie wyłonienia kandydata oferty zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefony 95 735 52 11.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-17 09:19:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-17 09:19:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-17 09:19:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
568 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony