ˆ

Archiwum

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Oferta pracy - 158748 - specjalista w Wydziale Administracyjno-Technicznym

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2014-05-17 09:20:08 Informacja ogłoszona dnia 2014-05-17 09:20:11 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista
do spraw zamówień publicznych
w Wydziale Administracyjno-Technicznym

 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
 
Miejsce wykonywania pracy:
Zielona GóraWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra

 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie zgodnie z procuderami określonymi w ust.Prawo Zamówień Publicznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in sporządzanie SIWZ, przygotowanie i publikowanie ogłoszeń, projektów wezwań do wyjaśnienia i uzupełnienia wyników postepowań, odpowiedzi na odwołania, sprawdzanie ofert i kosztorysów złożonych w ramach prowadzonego postępowania,weryfikacja wniosków sporządzonych przez merytorycznie odpowiedzialne komórki organizacyjne w sprawie zamówienia w trybie z wolnej ręki pod względem ich zgodności z procedurami ustawy Prawo zamówień publicznych,udzielanie komórkom organizacyjnym informacji i opinii oraz wskazówek do zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych,prowadzenie całokształtu spraw związanych z transportem,prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
- wykonywanie prac administracyjno-biurowych,
- praca przy monitorze ekranowym. powyżej 4 godzin dziennie

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia pracy: komputer, telefon, fax, ksero,
- korzystanie z samochodu służbowego,
- bariery architektoniczne: wielopoziomowe budynki nie posiadające wind.

Inne
- Poruszanie się po budynku biurowym może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
wykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu spraw związanych z zamówieniami publicznymipozostałe wymagania niezbędne:
przeszkolenie z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych,znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,umiejętność stosowania prawa zamówień publicznych w praktyce,znajomość ustawy o służbie cywilnej,znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,umiejętnośc obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office,prawo jazdy kat Błatwość nawiązywania kontaktów,umiejętność pracy w zespole.wymagania dodatkowe
wykształcenie wyższe,j. angielski na poziomie komunikatywnym,obowiązkowość, terminowość oraz staranność w sporządzaniu dokumentacji,dobra organizacja pracy,umiejetność działania w nieprzywidywalnych sytuacjach stresowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjnyoświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjioświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychoświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowekopie dokumentów potwierdzających wykształceniekopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegokopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu zamówień publicznych,kopia prawa jazdy,kopia świadectw pracy,kopie zaświadczeń ukończonych szkoleń
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów:
31-03-2014
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra

 
Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o przejściu do następnego etapu naboru.Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP WIOŚ w zakładce praca) Życiorys i list motywacyjny powinny być czytelne i własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu lub nie zawierające wymaganych oświadczeń i dokumentów nie będą rozpatrywane.Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data stempla pocztowego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą informowane. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty (z wyjątkiem wybranego kandydata i ofert które zostały odebrane) zostaną komisyjnie zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy kandydatem wyłonionym podczas naboru. W przypadku nie wyłonienia kandydata oferty zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 45 48 464

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data wytworzenia informacji: 2014-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data wprowadzenia do BIP 2014-05-17 09:20:08
Wprowadził informację do BIP: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data udostępnienia informacji: 2014-05-17 09:20:11
Osoba, która zmieniła informację: Użytkownik wprowadzający dane archiwalne Data ostatniej zmiany: 2014-05-17 09:20:11
Artykuł był wyświetlony: 452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu