ˆ

Udostępnianie informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Udostępnianie informacji o środowisku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-02 08:18:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od nowego roku zmiany w zakresie udostępniania informacji o środowisku w ramach PMŚ
 
W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 
W związku z powyższym zamieszczamy wzór nowego wniosku wraz z numerem konta GIOŚ, na które należy wnosić opłaty.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Susek Data wytworzenia informacji: 2018-12-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Ganecki Data wprowadzenia do BIP 2019-01-02 08:18:30
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Kowalczyk Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 09:12:51
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Kowalczyk Data ostatniej zmiany: 2019-01-02 09:12:51
Artykuł był wyświetlony: 163 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-27 09:13:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 r. poz. 352)
 
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.
 
Prawo dostępu do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego przysługuje każdej osobie.
 
 1. Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 2. Prawo do  ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 3. Wniosek o ponowne wykorzystanie wnosi się gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 5. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 
Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:
 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystania,
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
 4. odmawia w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od otrzymania oferty złożyć  sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od otrzymania oferty jest równoznaczy z wycofaniem wniosku.
 
W przypadku otrzymania sprzeciwu zobowiązany, w drodze decyzji roztrzyga o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
 
Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora puyblicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniom.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kowalczyk Data wytworzenia informacji: 2017-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kowalczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-01-27 09:13:52
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Kowalczyk Data udostępnienia informacji: 2017-01-27 09:14:19
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Kowalczyk Data ostatniej zmiany: 2017-01-27 09:14:19
Artykuł był wyświetlony: 787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Udostępnianie informacji o środowisku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-16 20:20:32

Udostępnianie informacji publicznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-16 20:24:17
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu