Laborant ds. analiz manualnych i... - Szczegóły ogłoszenia - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 15367

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Laborant ds. analiz manualnych i instrumentalnych

Miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Laboratorium Pracownia w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2017-09-21

Ogłoszono dnia: 2017-09-21 przez Witold Węgrzyn

Termin składania dokumentów: 2017-10-09 15:30:00

Nr ogłoszenia: 15367

Id ogłoszenia: 15367

Zlecający: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: średnie o profilu chemia, ochrona środowiska, biotechnologia lub pokrewne
 • umiejętność koncentracji
 • systematyczność
 • umiejętność właściwej organizacji pracy i tworzenia pozytywnej relacji w grupie
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie: wyższe o profilu: chemia, ochrona środowiska, biotechnologia lub pokrewne
 • prawo jazdy kat. "B"

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • uczestniczy w wyjazdach terenowych w celu pobierania próbek do badań
 • wykonuje pomiary i/lub badania w terenie i/lub analizy laboratoryjne w celu oceny stanu zanieczyszczenia środowiska
 • wykonuje czynności związane z nadzorowaniem wyposażenia, monitoruje warunki lokalowe i środowiskowe w celu zapewnienia jakości wyników
 • sporządza zapisy na poszczególnych etapach pracy z wykonywania pomiarów i pobierania próbek w celu ich udokumentowania
 • dokonuje bieżącej oceny wyników otrzymywanych w ramach kontroli jakości w celu zapewnienia wiarygodności wyników
 • uczestniczy pod nadzorem doświadczonych pracowników w walidacji metod badawczych w celu potwierdzenia, że metoda jest odpowiednia do zamierzonego celu
 • uczestniczy w szkoleniach w celu utrzymania i rozwijania kwalifikacji
 • w uzgodnieniu z Głównym Specjalistą (ds. technicznych) zgłasza potrzeby w zakresie zakupu niezbędnych materiałów w celu utrzymania ciągłości badań/pomiarów

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy
 • praca w terenie w różnych warunkach atmosferycznych
 • wysiłek fizyczny
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie  polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia prawa jazdy kat. "B"

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-09 15:30:00
b. Sposób:
 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-191 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca.
Oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Metodyki i techniki stosowane w naborze:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • sprawdzian wiedzy
 • rozmowa rekrutacyjna.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze - 2100 zł brutto.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 45 48 455.
 
Planowany termin zatrudnienia: październik/listopad 2017 r.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydatek/kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne kandydatek/kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale nie zatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.
 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Witold Węgrzyn Data wytworzenia informacji: 2017-09-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Ganecki Data wprowadzenia do BIP 2017-09-15 10:31:49
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Kowalczyk Data udostępnienia informacji: 2017-09-21 08:09:06
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Kowalczyk Data ostatniej zmiany: 2017-10-27 13:42:37
Artykuł był wyświetlony: 461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
logo

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu