ˆ

Informacja

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o działalności WOMP w Zielonej Górze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-12 09:53:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze prowadzi ambulatoryjną działalność profilaktyczno – diagnostyczno-orzeczniczą i rehabilitacyjną ukierunkowaną na ochronę zdrowia pracujących. Ponadto wykonuje badania umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą.
 
Podstawę udzielania świadczeń zdrowotnych przez WOMP w Zielonej Górze stanowią przepisy ustawy o działalności leczniczej, ustawy o służbie medycyny pracy oraz postanowienia umów zawartych z pracodawcami na opiekę profilaktyczną wynikającą z Kodeksu Pracy i umów zawartych z innymi podmiotami na wykonywanie specjalistycznych  świadczeń zdrowotnych.
 
Organizację udzielania świadczeń zdrowotnych w WOMP w Zielonej Górze określa w § 8 Regulaminu Organizacyjnego WOMP.
 
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są  na podstawie skierowania, w dniu zgłoszenia, w godzinach pracy WOMP.
 2. Pacjenci korzystają z usług WOMP na podstawie skierowania od pracodawcy, lekarza podstawowej jednostki służby medycyny pracy, lekarza  innego podmiotu leczniczego, lekarza zatrudnionego w WOMP oraz innego upoważnionego podmiotu.
 3. W rejestracji pacjent uzyskuje informacje o godzinach przyjęć w poradniach i pracowniach specjalistycznych oraz wysokości opłat za świadczenia płatne.
  Tu mieści się  tablica  informacyjna  dotycząca rozmieszczenia poszczególnych poradni i pracowni.
 4. W rejestracji  jest zakładana, przechowywana i archiwizowana dokumentacja medyczna oraz prowadzona  ewidencja elektroniczna.
  Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza  jest prowadzona, przechowywana i  archiwizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy regulują przepisy ustawy o służbie medycyny pracy  i stosowne umowy o wykonanie badań profilaktycznych oraz umowy o wykonanie wybranych świadczeń profilaktyczno – leczniczych.
 6. Odpłatność za wykonanie badań profilaktycznych określonych w zawartych umowach ponosi pracodawca. Cennik badań profilaktycznych zawiera załącznik nr 2 do regulaminu. Poszczególni pracodawcy mogą w drodze negocjacji uzyskać rabat od cen zawartych w cenniku.
 7. Badania i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach są wykonywane po dokonaniu stosownej opłaty, zgodnie z tymi przepisami. Cennik znajduje się w załączniku nr 3 i załączniku nr 4 do regulaminu.
 8. Badania diagnostyczne specjalistyczne przewidziane do celów innych, niż medycyna pracy są odpłatne i wykonywane przez WOMP na podstawie umowy zawartej z innym podmiotem. Koszt  tych badań reguluje umowa pomiędzy WOMP a poszczególnymi podmiotami leczniczymi.
 9. Świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej uzasadnionej patologią zawodową, wykonywane są w Zakładzie Rehabilitacji nieodpłatnie na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy lub lekarza WOMP.
 10. Dopuszcza się odpłatne korzystanie z usług Zakładu Rehabilitacji po dokonaniu opłaty wg cennika usług zatwierdzonego przez Dyrektora WOMP. Usługi te wymagają zlecenia lekarskiego. Wysokość cen za poszczególne zabiegi reguluje cennik załączony do regulaminu (załącznik nr 5)
 11. Badania lekarskie i badania diagnostyczne odpłatne uregulowane są w cennikach usług zatwierdzonych przez Dyrektora WOMP.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Hanna Oblińska Data wytworzenia informacji: 2017-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Hanna Oblińska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-12 09:53:47
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Gajewski Data udostępnienia informacji: 2017-04-12 09:53:52
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Gajewski Data ostatniej zmiany: 2017-04-12 09:53:52
Artykuł był wyświetlony: 713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu