ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Edukacyjny w Osiecznicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-02-17 11:58:23
Numer
513115-N-2020
Temat
BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIOSKA
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-02-14 14:33:07
Numer
Temat
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-02-14 09:09:30
Numer
512154-N- 2020
Temat
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.11.2020.JB]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-02-13 13:10:35
Numer
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej na potrzeby dwudniowych spotkań w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w podziale na części
Nazwa jednostki
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-02-13 09:13:50
Numer
512094-N-2020
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1387F w zakresie budowy chodnika w m. Mościce – gmina Witnica, ODCINEK I
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-02-13 15:17:17
Numer
Temat
Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji zdrowotnej i rehabilitacji na terenie WOSiR Drzonków.
Nazwa jednostki
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-02-12 11:10:59
Numer
Temat
Rozeznanie rynku - Projekt pt.: „Nowy model pracy socjalnej i usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie”
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-02-12 12:55:59
Numer
511475-N-2020
Temat
„Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-02-12 11:30:41
Numer
511388-N-2020
Temat
Budowa drogi ul. Przylep – Szewska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Przylep”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-02-11 13:33:20
Numer
Temat
Sporządzenie mapy do celów projektowych dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w m. Żytowań do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138 o długości 6,8 km
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-02-11 10:28:50
Numer
511244-N-2020
Temat
„Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP-280-11/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-02-11 10:14:39
Numer
511241-N-2020
Temat
Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów oraz materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatorów Cobas u411 i Cobas e411 wraz z obsługą serwisową i przeglądami okresowymi- DZP-280-12/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-02-11 12:43:50
Numer
511205-N-2020
Temat
Rozbudowa budynku schroniska
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-02-11 11:23:19
Numer
511342-N-2020
Temat
Budowa drogi ul. Przylep – Kokosowa w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep”.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-02-11 11:45:48
Numer
511359-N-2020
Temat
Budowa oświetlenia drogowego w m. Grabik
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-02-11 13:02:17
Numer
511404-N-2020
Temat
Budowa oświetlenia drogowego w m. Olszyniec
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-02-11 14:34:07
Numer
511539-N-2020
Temat
WRG.271.3.2020 - Budowa klubu dziecięcego przy ulicy Zachodniej w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-02-10 15:24:17
Numer
Temat
Przygotowanie i dostawa posiłków do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Otyń
Nazwa jednostki
Gmina Otyń
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-02-10 14:55:11
Numer
Ogłoszenie nr 510978-N-2020 z dnia 2020-02-10 r.
Temat
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa dróg gminnych ulic: Liliowa – Krótka, Różana, Magnolii we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz Przebudowa ulicy Tulipanowej we wsi Modrzyca
Nazwa jednostki
Gmina Otyń
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-02-10 14:53:43
Numer
509335-N-2020
Temat
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich w systemie zaprojektuj i wybuduj
Nazwa jednostki
Gmina Lipinki Łużyckie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji