ˆ

Aktualności z ZG SGO5

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZASADY SEGREGACJI OD KWIETNIA 2018 ROKU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-05 14:21:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady segregacji od kwietnia 2018 roku
Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest umieszczenie ich w oddzielnych pojemnikach:
 
Papier to m.in.(pojemnik, worek NIEBIESKI):
 • opakowania z papieru lub tektury;
 • gazety i czasopisma;
 • katalogi, prospekty, foldery;
 • papier szkolny i biurowy;
 • książki i zeszyty;
 • torebki papierowe;
 • papier pakowy.
 • karton, tektura
Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów:
 • papier powlekany folią i kalka;
 • kartony po mleku i napojach;
 • pieluchy jednorazowe i podpaski;
 • pampersy i podkładki;
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
 • tapety
 • zatłuszczony papier lub mocno zabrudzony
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Tworzywa sztuczne i metale to m.in.(pojemnik, worek ŻÓŁTY):
 • butelki po napojach;
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);
 • opakowania po produktach spożywczych;
 • plastikowe zakrętki;
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach; 
 • styropian opakowaniowy (tzn. styropian zabezpieczający sprzęt AGD, RTV
 • puszki po napojach, sokach; konserwach
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
 • złom żelazny i metale kolorowe;
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
 • folia aluminiowa;
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
Nie powinno się wrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne i metale następujących odpadów:
 • strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe; w tym styropian budowlany
 • nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.
 
Szkło opakowaniowe to m.in.(pojemnik, worek ZIELONY):
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 • butelki po napojach alkoholowych - bez zakrętek;
 • szklane opakowania po kosmetykach ( o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
Nie powinno się wrzucać do szkła następujących odpadów:
 • szkło stołowe – żaroodporne;
 • ceramika, doniczki;
 • znicze z zawartością wosku;
 • żarówki i świetlówki;
 • szkło kryształowe;
 • reflektory;
 • nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
 • termometry i strzykawki;
 • monitory i lampy telewizyjne;
 • szyby okienne i zbrojone;
 • szyby samochodowe;
 • lustra i witraże;
 • fajans i porcelana
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.
 
Odpady „zielone” - roślinne to m.in.(pojemnik, worek BRĄZOWY):
 • gałęzie drzew i krzewów;
 • liście, kwiaty i skoszona trawa;
 • trociny i kora drzew;
 • owoce, warzywa (w tym obierki itp.).
Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” - roślinnych następujących odpadów:
 • kości zwierząt;
 • mięso i padlina zwierząt;,
 • olej jadalny;
 • drewno impregnowane;
 • płyty wiórowe i MDF;
 • leki;
 • odchody zwierząt;
 • popiół z węgla kamiennego;
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.
Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu zbierania odpadów są punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK (Stare Kurowo, Strzelce Kraj., Dobiegniew)
 
Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu, są:
 • odpady poremontowe i budowlane – do 0,5 m³
 • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, stare materace,  wyposażenie wnętrz, itp.);
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.;
 • opony do 4 sztuk
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).
Uprzejmie informujemy, iż zabrania się wystawiania odpadów wielkogabarytowych przed posesję, altany śmietnikowe (dot. blokowisk) poza  ustalonym terminem odbioru przypadający dwa razy w roku!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2018-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mijala Data wprowadzenia do BIP 2018-03-05 14:21:14
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2018-03-05 14:21:19
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2018-03-05 14:21:19
Artykuł był wyświetlony: 100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowe stawki opłat dla mieszkańców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-01 09:28:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
 
NOWA STAWKA OPŁATY DLA MIESZKAŃCÓW OD KWIETNIA 2018 ROKU
 
 
                         W związku z podjęciem uchwały nr XII/37/2018 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 w dniu 23 lutego 2018 roku  ustalone zostały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców.
Termin wpłaty do 20 dnia każdego miesiąca ( płacimy za miesiąc bieżący)
 
 
Jeżeli odpady są segregowane - opłata od 1 mieszkańca 16,00zł miesięcznie
Jeżeli odpady są niesegregowane - opłata od 1 mieszkańca 20,00zł miesięcznie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2018-03-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mijala Data wprowadzenia do BIP 2018-03-01 09:28:38
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2018-03-01 09:28:44
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2018-03-01 09:31:09
Artykuł był wyświetlony: 127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW I KWARTAŁ 2018 GMINA DOBIEGNIEW - KOMUNALNE, SELEKTYWNE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-19 14:16:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Waloch Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 14:16:32
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 14:18:55
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 14:18:55
Artykuł był wyświetlony: 587 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW I KWARTAŁ 2018 GMINA: STARE KUROWO, STRZELCE KRAJ, ZWIERZYN

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-19 14:08:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Waloch Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 14:08:54
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 14:10:12
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 14:10:12
Artykuł był wyświetlony: 594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja do właścicieli domków letniskowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-19 14:06:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr 3/6/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 8 lipca 2016 roku, w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ogrodów działkowych, od stycznia 2017 roku właściciele domków letniskowych oraz nieruchomości przeznaczonych na cele reakcyjno-wypoczynkowe obowiązani są złożyć ryczałtową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
W związku iż nie odnotowano wpływu Pańskiej deklaracji, organ wzywa do złożenia deklaracji, ewentualnie złożenia wyjaśnień i podania przyczyny niezłożenia deklaracji na rzecz Celowego Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie.
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć (…) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Celowy Związek Gmin SGO5 w Starym Kurowie jako jednostka międzygminna została powołana przez gminy członkowskie (Dobiegniew, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn) do wykonywania zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Oznacza to, że z chwilą wytwarzania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości letniskowej (nawet w niewielkiej ilości), jej właściciel ma obowiązek złożyć deklarację ryczałtową. Należy przy tym przeanalizować swoje potrzeby związane z ilością produkowanych odpadów oraz zadeklarować wybrać jeden z dwóch dostępnych pojemników 120 litrowy lub 240 litrowy oraz sposób zagospodarowania odpadam – segregację lub zmieszanie. Odpady odbierane są wyłącznie z pojemników oraz worków na odpady selektywne. Oto ceny ustalone we wcześniej przytoczonej uchwale:
 
Segregacja i pojemnik 120 litrowy – 177 zł
Segregacja i pojemnik 240 litrowy – 354 zł
Zmieszanie i pojemnik 120 litrowy – 259 zł
Zmieszanie i pojemnik 240 litrowy – 518 zł
 
Po złożeniu deklaracji ryczałtowej pojemniki oraz worki na segregację zostaną dostarczone na teren zadeklarowanej nieruchomości. W zamian za poniesienie opłaty rocznej usługa odbioru odpadów świadczona będzie przez cały rok kalendarzowy. Harmonogramy wywozu odpadów będą regularnie umieszczane na stronie internetowej CZG SGO5 o adresie www.sgo5.pl.
Informujemy, iż CZG SGO5 po otrzymaniu podpisanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyśle pismo zwrotne z indywidualnym numerem konta, na które należy ponieść zadeklarowaną opłatę roczną ryczałtową.
W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności, prosimy o kontakt telefoniczny
95 7819560 lub osobisty w biurze organu w Starym Kurowie przy ulicy Kościuszki 77.
W przypadku braku złożenia deklaracji w sytuacji, gdy taki obowiązek występuje zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zakończone wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Waloch Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 14:06:24
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 14:06:28
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 14:06:28
Artykuł był wyświetlony: 589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ceny obowiązujące za odbiór odpadów komunalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-03 13:22:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ceny za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców
Jeżeli odpady są segregowane - opłata od 1 mieszkańca 12,30zł miesięcznie
Jeżeli odpady są niesegregowane - opłata od 1 mieszkańca 18,00zł miesięcznie
 
Ceny za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady:
Rodzaj pojemnika
Jeżeli odpady segregujemy to płacimy niższą stawkę:
Jeżeli odpadów nie segregujemy to płacimy za zmieszane:
pojemnik o pojemności 80l
40,00 zł
50,00 zł
pojemnik o pojemności 120l
50,00 zł
80,00 zł
pojemnik o pojemności 240l
92,00 zł
150,00 zł
pojemnik o pojemności 1100l
460,00 zł
650,00 zł
pojemnik o pojemności 5 m3
2200,00 zł
2500,00 zł
pojemnik o pojemności 7m3
3000,00 zł
3470,00 zł
pojemnik pojemności 9 m3
3970,00 zł
4460,00 zł
Ryczałtowe roczne stawki
opłat dla nieruchomości służącym celom rekreacyjno-wypoczynkowym:
Rodzaj pojemnika
Segregacja  
Zmieszane
pojemnik o pojemności 120l
177,00 zł
259,00 zł
pojemnik o pojemności 240l
354,00 zł
518,00 zł
 
Ryczałtowe  roczne stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ogrodu działkowego
Segregacja
Zmieszane
16,00 zł
19,00 zł
 
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2017-02-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mijała Data wprowadzenia do BIP 2017-02-03 13:22:47
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2017-02-03 13:22:55
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2017-02-03 13:31:34
Artykuł był wyświetlony: 1984 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla mieszkańców na temat prawidłowej segregacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-18 10:48:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2016-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Malwina Jakimowicz Data wprowadzenia do BIP 2016-11-18 10:48:02
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2016-11-18 10:49:28
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2016-11-18 10:49:28
Artykuł był wyświetlony: 2430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja do właścicieli nieruchomości letniskowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-18 10:37:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2016-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Malwina Jakimowicz Data wprowadzenia do BIP 2016-11-18 10:37:52
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2016-11-18 10:39:48
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2016-11-18 10:39:47
Artykuł był wyświetlony: 2432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja na temat windykacji należności

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-05 10:07:38

Informacja na temat windykacji należności

INFORMACJA
Celowy Związek Gmin informuje o kontynuacji procedury przymusowej windykacji należności, polegającej w pierwszej kolejności na wysłaniu upomnienia, do którego zostaną naliczone dodatkowe koszty, w tym koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł oraz odsetki, zależne od wysokości zadłużenia i czasu jego trwania.
W przypadku braku skuteczności powyższych działań kolejnym etapem będzie prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drezdenku egzekucja należności, w ramach której do powstałego zadłużenia doliczone będą dodatkowe koszty wynikające z prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Koszty egzekucyjne określane są na podstawie przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 599). Jak wskazuje  art. 64c § 1  ww. ustawy opłaty, o których mowa w art. 64 § 1 i 6 tej ustawy oraz w art. 64a ustawy, wraz z wydatkami poniesionymi przez organ egzekucyjny stanowią koszty egzekucyjne, które, co do zasady, na mocy powyższego przepisu  obciążają zobowiązanego.
Ponadto organ prowadzący postępowanie w Państwa sprawie, w celu zapewnienia możliwości spłaty powstałego zadłużenia, ma prawo zabezpieczyć Państwa mienie ruchome.
W celu uniknięcia powyższej procedury i związanych z tym kosztów należy niezwłocznie uregulować powstałe zadłużenie, poprzez dokonanie wpłaty w przypisanej wysokości.
Kontakt z biurem Celowego Związku Gmin SGO5 95 78 19 560


Główny Księgowy
Celowego Związku Gmin SGO5
(-) Anna Szanderska

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2016-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Szanderska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-05 10:07:38
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2016-09-05 10:07:43
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2016-09-05 10:07:43
Artykuł był wyświetlony: 2913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowy druk deklaracji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-27 12:43:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Celowy Związek Gmin SGO5 w Starym Kurowie informuje, iż w związku z podjęciem Uchwały nr III/7/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 8 lipca 2016 r. (Dz. U. W. Lub. poz. 1532) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5, od dnia 27 lipca 2016 r. zmienia się druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2016-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mijała Data wprowadzenia do BIP 2016-07-27 12:43:15
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2016-07-27 12:45:13
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2016-07-27 12:50:06
Artykuł był wyświetlony: 3094 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Celowy Związek Gmin SGO5
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu