ˆ

Aktualności z ZG SGO5

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

GABARYTY GRUDZIEŃ 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-24 14:27:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zwierzyn – 12 grudnia 2017 roku
Wioski:
Górki Noteckie, Brzezinka, Górczyna, Pełczyna, Przesieka
1 grudnia 2017
Błotno, Gościmiec, Górecko, Żółwin, Zagaje, Rzekcin
5 grudnia 2017
Sarbiewo, Owczarki, Sierosławice
12 grudnia 2017
 
Strzelce Krajeńskie zabudowa jednorodzinna + wielorodzinna – 27 grudnia 2017 roku
Wioski:
Sidłów, Licheń, Długie, Strzelce Klasztorne, Czyżewo, Lipie Góry, Tuczno, Tuczenko, Gilów, Ogardy, Ogardzki Młyn, Pielice, Lubicz
13 grudnia 2017
 
Brzoza, Przyłęg, Wełmin, Ciecierzyn, Chwytowo, Golczewice, Piastowo, Sławno, Wielisławice, Wilanów, Buszów, Danków, Puszczykowo, Gardzko
8 grudnia 2017
Machary, Śródlesie, Żabicko, Sokólsko, Bobrówko, Bronowice
15 grudnia 2017
 
 
 
Stare Kurowo – 28 grudnia 2017 roku
Wioski:
 Rokitno, Kawki, Łącznica
28 grudnia 2017
Błotnica, Głęboczek, Łęgowo, Nowe Kurowo, Pławin, Przynotecko, Smolarz
29 grudnia 2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2017-11-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Waloch Data wprowadzenia do BIP 2017-11-24 14:27:56
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2017-11-24 14:28:01
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2017-11-24 14:28:01
Artykuł był wyświetlony: 87 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 10:38:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
INFORMACJA
 
 
            W imieniu Związku Celowego Gmin SGO5  Starym Kurowie informuję, iż zgodnie z przepisem art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten obejmuje również nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Związek Celowy Gmin SGO5 działa na terenie czterech gmin: Strzelce Kraj., Dobiegniew, Zwierzyn oraz Stare Kurowo. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje: (…) za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne (art. 6i ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).
 
            Art. 6m ustawy nakłada obowiązek złożenia deklaracji śmieciowej. Otóż właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 
            Stąd należy złożyć deklarację do Biura Związku SGO5 w Starym Kurowie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Kościuszki 77, 66-540 Stare Kurowo.
            Biuro Związku jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
            Szczegółowe informacje dotyczące stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wielkości pojemników można uzyskać na stornie internetowej Związku: www.sgo5.pl, bądź pod numerem telefonu: 95 781 95 60.
 
            Jednocześnie wskazuję, iż w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji zarząd związku określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (art. 6o ust. 1 ww. ustawy).
            Brak zapłaty spowoduje wszczęcie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
Z poważaniem
(-) Jakub Waloch

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jakub Waloch Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 10:38:49
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 10:38:57
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 10:38:57
Artykuł był wyświetlony: 290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ceny obowiązujące za odbiór odpadów komunalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-03 13:22:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ceny za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców
Jeżeli odpady są segregowane - opłata od 1 mieszkańca 12,30zł miesięcznie
Jeżeli odpady są niesegregowane - opłata od 1 mieszkańca 18,00zł miesięcznie
 
Ceny za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady:
Rodzaj pojemnika
Jeżeli odpady segregujemy to płacimy niższą stawkę:
Jeżeli odpadów nie segregujemy to płacimy za zmieszane:
pojemnik o pojemności 80l
40,00 zł
50,00 zł
pojemnik o pojemności 120l
50,00 zł
80,00 zł
pojemnik o pojemności 240l
92,00 zł
150,00 zł
pojemnik o pojemności 1100l
460,00 zł
650,00 zł
pojemnik o pojemności 5 m3
2200,00 zł
2500,00 zł
pojemnik o pojemności 7m3
3000,00 zł
3470,00 zł
pojemnik pojemności 9 m3
3970,00 zł
4460,00 zł
Ryczałtowe roczne stawki
opłat dla nieruchomości służącym celom rekreacyjno-wypoczynkowym:
Rodzaj pojemnika
Segregacja  
Zmieszane
pojemnik o pojemności 120l
177,00 zł
259,00 zł
pojemnik o pojemności 240l
354,00 zł
518,00 zł
 
Ryczałtowe  roczne stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ogrodu działkowego
Segregacja
Zmieszane
16,00 zł
19,00 zł
 
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2017-02-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mijała Data wprowadzenia do BIP 2017-02-03 13:22:47
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2017-02-03 13:22:55
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2017-02-03 13:31:34
Artykuł był wyświetlony: 1390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla mieszkańców na temat prawidłowej segregacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-18 10:48:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2016-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Malwina Jakimowicz Data wprowadzenia do BIP 2016-11-18 10:48:02
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2016-11-18 10:49:28
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2016-11-18 10:49:28
Artykuł był wyświetlony: 1837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja do właścicieli nieruchomości letniskowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-18 10:37:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2016-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Malwina Jakimowicz Data wprowadzenia do BIP 2016-11-18 10:37:52
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2016-11-18 10:39:48
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2016-11-18 10:39:47
Artykuł był wyświetlony: 1839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja na temat windykacji należności

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-05 10:07:38

Informacja na temat windykacji należności

INFORMACJA
Celowy Związek Gmin informuje o kontynuacji procedury przymusowej windykacji należności, polegającej w pierwszej kolejności na wysłaniu upomnienia, do którego zostaną naliczone dodatkowe koszty, w tym koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł oraz odsetki, zależne od wysokości zadłużenia i czasu jego trwania.
W przypadku braku skuteczności powyższych działań kolejnym etapem będzie prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drezdenku egzekucja należności, w ramach której do powstałego zadłużenia doliczone będą dodatkowe koszty wynikające z prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Koszty egzekucyjne określane są na podstawie przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 599). Jak wskazuje  art. 64c § 1  ww. ustawy opłaty, o których mowa w art. 64 § 1 i 6 tej ustawy oraz w art. 64a ustawy, wraz z wydatkami poniesionymi przez organ egzekucyjny stanowią koszty egzekucyjne, które, co do zasady, na mocy powyższego przepisu  obciążają zobowiązanego.
Ponadto organ prowadzący postępowanie w Państwa sprawie, w celu zapewnienia możliwości spłaty powstałego zadłużenia, ma prawo zabezpieczyć Państwa mienie ruchome.
W celu uniknięcia powyższej procedury i związanych z tym kosztów należy niezwłocznie uregulować powstałe zadłużenie, poprzez dokonanie wpłaty w przypisanej wysokości.
Kontakt z biurem Celowego Związku Gmin SGO5 95 78 19 560


Główny Księgowy
Celowego Związku Gmin SGO5
(-) Anna Szanderska

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2016-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Szanderska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-05 10:07:38
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2016-09-05 10:07:43
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2016-09-05 10:07:43
Artykuł był wyświetlony: 2321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowy druk deklaracji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-27 12:43:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Celowy Związek Gmin SGO5 w Starym Kurowie informuje, iż w związku z podjęciem Uchwały nr III/7/2016 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 8 lipca 2016 r. (Dz. U. W. Lub. poz. 1532) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin SGO5, od dnia 27 lipca 2016 r. zmienia się druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2016-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mijała Data wprowadzenia do BIP 2016-07-27 12:43:15
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2016-07-27 12:45:13
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2016-07-27 12:50:06
Artykuł był wyświetlony: 2503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE Z TERENU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-13 14:44:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tonsmeier Zachód Sp. z o.o.
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Sudoł Data wytworzenia informacji: 2016-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Sudoł Data wprowadzenia do BIP 2016-06-13 14:44:00
Wprowadził informację do BIP: Justyna Sudoł Data udostępnienia informacji: 2016-06-13 14:44:04
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Sudoł Data ostatniej zmiany: 2016-06-13 14:44:04
Artykuł był wyświetlony: 2715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-22 08:23:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

OPŁATA MIESIĘCZNA:
 
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY (SEGREGACJA OD 1 OSOBY) - 12,30 ZŁ
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIESZANY (BEZ SEGREGACJI OPDADÓW OD 1 OSOBY) - 18,00 ZŁ
 
- Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 20 dnia kazdego miesiąca którego dotyczy
- Każdy mieszkaniec składający deklarację posiada indywidualny numer konta do wpłat
- W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złozyć lub przesłać do siedziby Celowego Związku Gmin SGO5 nową deklarację w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokosci uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2014-01-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mijała Data wprowadzenia do BIP 2014-01-22 08:23:17
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2014-01-22 08:23:24
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2014-01-22 11:19:57
Artykuł był wyświetlony: 11879 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZMIANA NUMERU TELEFONU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-31 11:14:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Celowy Związek Gmin SGO5 z siedziba w Starym Kurowie uprzejmie informuje, iż  nastąpiła zmiana numeru telefonu.
W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, każda osoba chcąca uzyskać informacje będzie mogła połączyć się bezpośrednio z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę penenta.
 
Poniżej zamieszczamy nowy numer telefornu:
 
95 781 95 60

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Związek Gmin SGO5
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mijała Data wytworzenia informacji: 2013-12-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mijała Data wprowadzenia do BIP 2013-12-31 11:14:49
Wprowadził informację do BIP: Beata Mijała Data udostępnienia informacji: 2013-12-31 11:14:56
Osoba, która zmieniła informację: Beata Mijała Data ostatniej zmiany: 2013-12-31 12:14:46
Artykuł był wyświetlony: 12602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Celowy Związek Gmin SGO5
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu