ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz I 2018-09-12 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
2 Formularz D 2018-06-11 Osiągnięte poziomy recyklingu
3 Formularz D 2018-04-30 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Celowego Związku Gmin SGO5 za 2017
4 Formularz I 2018-04-01 Podmiot odbierający odpady komunalne
5 Formularz D 2017-06-19 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 41,2% 2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29,9 % 3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 94,1 %
6 Formularz I 2017-05-09 LOKALIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5
7 Formularz D 2017-05-04 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Celowego Związku Gmin SGO5 za 2016 r.
8 Formularz I 2016-11-21 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
9 Formularz I 2016-08-05 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany na terenie Celowego Związku Gmin SGO5
10 Formularz I 2016-06-23 Osiągnięte wymagane Poziomy za rok 2015 na terenie Celowego Związku Gmin SGO5

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Celowy Związek Gmin SGO5
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu