ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Celowy Związek Gmin SGO5
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz D
Typ dokumentu
2019-04-26
Zakres przedmiotowy
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Celowego Związku Gmin SGO5 za 2018
Lp: 2
Typ formularza
Formularz D
Typ dokumentu
2019-04-26
Zakres przedmiotowy
Osiągnięte poziomy recyklingu za 2018 rok
Lp: 3
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2018-09-12
Zakres przedmiotowy
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Lp: 4
Typ formularza
Formularz D
Typ dokumentu
2018-06-11
Zakres przedmiotowy
Osiągnięte poziomy recyklingu za 2017 rok
Lp: 5
Typ formularza
Formularz D
Typ dokumentu
2018-04-30
Zakres przedmiotowy
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Celowego Związku Gmin SGO5 za 2017
Lp: 6
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2018-04-01
Zakres przedmiotowy
Podmiot odbierający odpady komunalne
Lp: 7
Typ formularza
Formularz D
Typ dokumentu
2017-06-19
Zakres przedmiotowy
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 41,2% 2.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29,9 % 3.Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 94,1 %
Lp: 8
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2017-05-09
Zakres przedmiotowy
LOKALIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5
Lp: 9
Typ formularza
Formularz D
Typ dokumentu
2017-05-04
Zakres przedmiotowy
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Celowego Związku Gmin SGO5 za 2016 r.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2016-11-21
Zakres przedmiotowy
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Nawigacja między stronami listy informacji