ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-01-01 2018-02-05 10:00:00 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gmin: Strzelce Krajeńskie, Dobiegniew, Zwierzyn, Stare Kurowo w okresie 24 miesięcy. ogłoszony
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 168.1 KiB)
 • IDW (DOCX, 113.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 47.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 2-JEDZ (PDF, 90 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych głównych usług (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 671 KiB)
 • Załacznik nr 6 - Wykaz dysponowanym sprzętem (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załacznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załacznik nr 8 - Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załacznik nr 9 - Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DOCX, 18 KiB)
 • Załącznik nr 2-JEDZ XML (XML, 150.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr1 (PDF, 222.8 KiB)
 • Załącznik 5 do OPZ (DOCX, 11.6 KiB)
 • Ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 58.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Celowy Związek Gmin SGO5
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu