ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW
 
METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI
Województwo: lubuskie
Powiat: żarski
Miejscowość: Żary
Nazwa szkoły/instytucji: I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Żarach
Adres: 68-200 Żary
Telefon: 68 374 36 76
e-mail:
Strona www: www.lo-zary.pl
 
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
 
Cele podejmowanych działań
 
Rozwój psychofizyczny ucznia. Odkrywanie talentów w różnych dziedzinach sportowych. Doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych. Propagowanie aktywnego i zdrowego sposobu życia.
 
Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych
 
Prowadzimy zajęcia sportowo-rekreacyjne z różnych dyscyplin: siatkówka dziewcząt i chłopców, koszykówka chłopców, unihokej, piłka nożna, lekkoatletyka. Liczne efektywne starty w zawodach powiatowych i wojewódzkich.
 
Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy
 
Zajęcia pozalekcyjne, indywidualna praca z uczniem wg programu „Praca z uczniem zdolnym ”, starty w zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz w zawodach ligowych rozgrywanych w klubach sportowych.
 
Przykłady indywidualizacji
 
Różne formy zajęć pozalekcyjnych w zależności od dyscypliny sportowej. Wprowadzanie nowych atrakcyjnych ćwiczeń.
 
Efekty pracy
(m.in. osiągnięcia uczniów)
 
I miejsce w powiecie w koszykówce chłopców w 2012 i 2013, I miejsce w powiecie w szachach w 2013, I miejsce w powiecie w p. ręcznej dziewcząt w 2012 i 2013, I miejsce w powiecie w p. siatkowej chłopców 2012, II miejsce w powiecie w p. siatkowej dziewcząt w 2012, I miejsce w Finale LOM w skoku w dal, w trójskoku, w biegu na 400 m, w biegach sztafetowych 4x100m chłopców i dziewcząt.
 
Współpraca z innymi…
 
Kluby sportowe: Promień, Chromik, Sokół.
 
ZAJĘCIA TEATRALNE
 
Cele podejmowanych działań
 
Umiejętne posługiwanie się żywym słowem oraz nauka wyrażania uczuć i emocji mową ciała. Uwrażliwianie młodzieży na kulturę i sztukę. Rozwój pasji oraz zainteresowań.
 
Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych
 
Coroczne przygotowywanie przedstawienia na przeglądy teatralne oraz występy podczas uroczystości szkolnych .Przygotowanie młodzieży na II Lubuskie Spotkania Teatralne w Zielonej Górze „Zwierciadła”.
 
Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy
 
Indywidualna: praca samodzielna , konsultacje, samodzielny udział w wydarzeniach pozaszkolnych (domy kultury). Grupowa: zajęcia pozalekcyjne w ramach kółka teatralnego, wyjazdy do teatru w celu podpatrzenia pracy aktorów i scenografii. Metoda dramy, udział w warsztatach prowadzonych przez zawodowego aktora.
 
Przykłady indywidualizacji
 
Konsultacje indywidualne uczeń-mistrz. Wdrażanie ćwiczeń rozwijających aparat mowy.
 
Efekty pracy
(m.in. osiągnięcia uczniów)
 
Czołowe miejsca w Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych w Żarach oraz udział w PRO-ARTE w Zielonej Górze. Zajęcie II miejsca w Spotkaniach Teatralnych „ Zwierciadła” w Zielonej Górze
 
Współpraca z innymi…
 
ŻDK, Teatr Lubuski, Liceum im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
KOŁO MATEMATYCZNE
 
Cele podejmowanych działań
 
Rozwijanie zainteresowań i pasji u uczniów o predyspozycjach matematycznych, postawy aktywnej i kreatywnej w poszukiwaniu i rozwiązywaniu problemów matematycznych, umiejętności matematyzacji problemów, budowania algorytmów i precyzowania rozwiązań. Podniesienie wiedzy i umiejętności matematycznych. Przygotowanie do udziału w konkursach matematycznych na różnych poziomach.
 
Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych
 
Cotygodniowe spotkania związane z realizacją planu pracy z uczniem zdolnym, rozwiązywanie zadań, po uprzednim przygotowaniu teoretycznym wzbogaconym typowymi przykładami. Efektywny udział uczniów w licznych konkursach matematycznych.
 
Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe  metody i formy pracy
 
Praca samodzielna (indywidualizacja tempa uczenia się). Praca w grupach, w parach, meta plan, burza mózgów, metody eksponujące z wykorzystaniem środków multimedialnych, zbiory zadań adekwatne dla poszczególnych poziomów, dodatkowa lektura matematyczna.
 
Przykłady indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem zdolnym
 
Liga zadaniowa (cotygodniowa lista zadań, które są później omawiane na zajęciach), gry dydaktyczne, krzyżówki i rebusy matematyczne, konkurs zadaniowy (za rozwiązanie zadań przyznawane są punkty), krótki wykład (przygotowany przez uczniów), konsultacje indywidualne z nauczycielem.
 
Efekty pracy
(m.in. osiągnięcia uczniów)
 
I m. w V Regionalnych Mistrzostwach Matematycznych w Lubsku, VI m. drużynowo w XIX Wojewódzkim Konkursie Matematycznym w Gorzowie Wlkp., I m. w woj. lubuskim w kategorii klas I i I m. w woj. lubuskim w kategorii klas II w XI edycji Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego „Super matematyk”, laureat IV stopnia w XIX edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes.
 
Współpraca z innymi…
 
Wymiana informacji i doświadczeń z innymi szkołami, udział w zróżnicowanych tematycznie konkursach międzyszkolnych.
 
KOŁA JĘZYKOWE
 
Cele podejmowanych działań
 
Odkrywanie i rozwijanie pasji i talentów w zakresie nauki języków obcych (ang., niem., ros., franc.).Doskonalenie kompetencji językowych. Przygotowanie do konkursów, olimpiad i wymian międzynarodowych. Rozbudzanie zainteresowań językami obcymi.
 
Przykłady systemowych…
 
Zajęcia indywidualne realizujące założenia programu pracy z uczniem zdolnym.
 
Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy
 
Podczas zajęć uczniowie pracują z podręcznikami akademickimi i materiałami autentycznymi. Współpraca z uczniem zdolnym polega także na zastosowaniu technologii multimedialnych w nauce języków obcych (Internet, obcojęzyczna prasa, strony WWW, komunikatory, portale społeczne) oraz na udziale w międzynarodowych wymianach (z Niemcami i Francją).
 
Przykłady indywidualizacji
 
 Nauczyciele prowadzą pozalekcyjne zajęcia indywidualne z najzdolniejszymi uczniami. Indywidualizują również pracę na zajęciach obowiązkowych z języka, stosując metody i formy adekwatne do poziomu ucznia zdolnego, aby zapobiec jego znużeniu i niezadowoleniu. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w ramach wolontariatu przez cały rok szkolny zgodnie z
programem pracy z uczniem zdolnym. Dzięki takim spotkaniom nauczyciele mieli możliwość rozwijania kompetencji językowych na najwyższym poziomie.
 
Efekty pracy
(m.in. osiągnięcia uczniów)
 
Finalistka 44 Olimpiady J. Rosyjskiego (uczennica kl.3 naukę języka rozpoczęła w liceum od alfabetu), III m. w Konkursie Piosenki Angielskiej FLY HIGH w Zielonej Górze, I m. w woj. i VII w kraju w Konkursie Języka Angielskiego English Ace, I m. w woj. i X w kraju w Konkursie J. Niemieckiego Sprachdoktor. Szkoła otrzymała na Gali „Jersz” we Wrocławiu tytuł Łowcy Talentów.
 
Współpraca z innymi…
 
 UAM w Poznaniu-Instytut J. Rosyjskiego, ODN w Zielonej Górze, szkoła w Cottbus, Łowcy Talentów „Jersz”.
 
Czy szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów?
 
Tak. Główną jego zaletą jest szansa na ponadprzeciętny rozwój uczniów zdolnych. Pracując z takim uczniem, nie tylko rozwijamy jego talent, ale także inspirujemy do dalszych poszukiwań, do wzbudzania ciekawości poszczególnymi naukami i różnymi dziedzinami kultury oraz sportu. Wdraża umiejętność pracy i samodyscypliny indywidualnej oraz grupowej.
 
 
Dyrektor „Szkoły Odkrywców Talentów” przesyłając materiały oświadcza, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich oraz wyraża zgodę na zamieszczenie zawartych w nich treści na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w formie, która umożliwi ich pobranie oraz utrwalanie użytkownikom strony oraz ich wykorzystywanie w granicach dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 
 
 
 
………………..………………………………….
Podpis Dyrekcji i pieczęć szkoły
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
kierownik gospodarczy SEBASTIAN BISKOWSKI
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Szkoły - mgr Jarosław Kropski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-16 07:34:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
SEBASTIAN BISKOWSKI
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-09 10:19:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
SEBASTIAN BISKOWSKI
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09 08:19:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
67 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”
 
W dniu 19 sierpnia 2008r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2008–2013. Program kładzie szczególny nacisk na doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców, a także budowanie klimatu współpracy oraz szacunku i zaufania do szkoły. Jednym z priorytetów programu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które będą adresowane do uczniów zdolnych lub mających trudności z nauką, a także pochodzących ze środowisk zaniedbanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program zakłada kontynuowanie monitoringu wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych, co powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 
Nasza szkoła jest bezpieczna, ponieważ:
 
         · dysponujemy wewnętrznym i zewnętrznym systemem monitorowania;
         · szkoła posiada profesjonalną ochronę obiektu przez MONIT;
         · zwiększono liczbę dyżurujących nauczycieli;
         · uczniowie mają dobry kontakt z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
         · w zespołach klasowych realizujemy programy profilaktyczne – agresja, uzależnienia;
         · organizowane są spotkania uczniów z pracownikami KPP;
         · brak tzw. „fali” - w celu jej wyeliminowania do harmonogramu uroczystości szkolnych wpisano konkurs dla uczniów klas I
           pt.: „Kuźnia Talentów”, który umożliwi w sposób cywilizowany i bezstresowy wprowadzić nowych uczniów do społecznośc szkolnej;
         · szkoła dba o maksymalne utrudnianie przedostawania się na teren szkoły osób niepożądanych (monitoring, woźna, nauczyciele dyżurni);
         · do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w szkole jest zatrudniony pedagog, który:
            - na bieżąco rozwiązuje problemy wychowawcze na terenie szkoły;
            - organizuje i prowadzi zajęcia profilaktyczne;
            - udziela rad i wskazówek uczniom i ich rodzicom.
         · codziennie nad bezpieczeństwem uczniów czuwa pielęgniarka szkolna;
         · w szkole w ramach bezpieczeństwa powołano:
           - szkolną komisję opiekuńczo - wychowawczą;
           - rzecznika praw ucznia;
           - koordynatora ds. bezpieczeństwa;
           - społecznego inspektora pracy;
         · zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 31.12.2002r. po dłuższych przerwach w nauce dokonuje się przeglądu obiektów szkolnych.
 
Nasza szkoła jest przyjazna, ponieważ:
 
za tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków rozwoju zainteresowań uczniów otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła jak Przyjaciel”. Szkoła nasza promuje otwarte drzwi dla uczniów nie tylko w czasie trwania zajęć, ale również po ich zakończeniu, proponując uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych:
         · projekt „Lubuska Szkoła Równych Szans” (2008/09);
         · projekt „Języki obce – paszportem do przyszłości” (2009/10);
         · projekt „Z Prusa do Oxfordu” (2009/10);
         · program „Szkoła bez przemocy”;
         · program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”;
         · koła zainteresowań;
         · konkursy w ramach działalności szkolnej i pozaszkolnej;
         · wycieczki;
         · wolontariat;
         · działalność organizacji szkolnych: SU, SKE, SKS, SKKT, SK LOP, SK PCK;
         · szkolna gazetka „Plagiat”.
 
Efekty działań opiekuńczo – wychowawczych:
 
Realizacja zadań zawartych w SPW i SPP przynosi całej społeczności szkolnej ogromną satysfakcję z osiąganych celów:
         · uczniowie chętnie przychodzą do szkoły;
         · jest widoczna poprawa frekwencji;
         · przebywają w przyjaznej i bezpiecznej szkole;
         · angażują się w życie szkoły;
         · spędzają czas z pożytkiem;
         · integrują się;
         · wzrastają ich wyniki nauczania;
         · kształtuje się prawidłowa współpraca z rodzicami;
         · w życie szkoły angażują się organizacje lokalne;
         · zmniejsza się liczba wniosków składanych do SKOW.
 
 
wicedyr. ds. wychowawczych Elżbieta Gesing
koordynator ds. bezpieczeństwa Jerzy Garczyński
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
wicedyr. ds. wychowawczych - mgr Elżbieta Gesing
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Szkoły - mgr Jarosław Kropski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-16 06:32:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
SEBASTIAN BISKOWSKI
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-09 10:19:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
SEBASTIAN BISKOWSKI
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09 08:19:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
67 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »