ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Oferta cenowa na przewóz i rozładunek posiłków pomiędzy placówkami oświatowymi w BrodachDrukuj informację Zamówienie publiczne: Oferta cenowa na przewóz i rozładunek posiłków pomiędzy placówkami oświatowymi w Brodach

Szczegóły informacji

Oferta cenowa na przewóz i rozładunek posiłków pomiędzy placówkami oświatowymi w Brodach

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego

Finansowanie: przelew

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-07-26 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-07-26 13:00:00

Ogłoszono dnia: 2019-07-12 przez

Treść:

Oferta cenowa na przewóz i rozładunek  posiłków pomiędzy placówkami oświatowymi w Brodach
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przewóz i rozładunek posiłków własnym środkiem transportu w/g następującej trasy
9 : 00 – przewóz śniadania ze Szkoły Podstawowej w Brodach, ul. Kilińskiego 11
do Przedszkola  Samorządowego w Brodach, ul. Traugutta 11;
10 : 00 - przywóz naczyń cateringowych z Przedszkola do Szkoły;
11: 00 – przewóz obiadu i deseru ze Szkoły do Przedszkola;
12: 45 - przywóz naczyń cateringowych z Przedszkola do Szkoły;
Rozpoczęcie pracy od godz. 9:00 -  zakończenie  godz. 13:00
 
2.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
od 02.09.2019 r. do 25.06.2020 r.
 
3.Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- cena za prowadzoną usługę,
- uprawnienia wymagane do realizacji zadania stosowane do obowiązujących
  przepisów HCCP
 
4.Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz oferty w/g załączonego wzoru - zał. nr 1
2.Kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopię z wpisu do
   Krajowego Rejestru Sądowego.
3.Kserokopię decyzji Sanepidu o dopuszczeniu samochodu do przewozu żywności.
 
5.Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wszystkie
   wymagane warunki.
 
6.Opis sposobu i termin złożenia oferty:
1.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły
   lub pocztą na adres : Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodach, ul. Kilińskiego 11,68-343 Brody.
2.Oferta cenowa powinna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować
   całość zamówienia.
3.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.07.2019 r. do godz. 12.00
7
.Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.07.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Barbara Czahajda – dyrektor.
 
 
Zał. nr 1                                                                                                                           ………………………………………..
                                                                                                                                              (miejscowość i data)
                                                                                                                                            
……………………………………………………..
pieczęć wykonawcy, nazwa i adres
 …………………………………………………….
                     adres
Tel. ……………………………………………..
 
                                                                                  O F E R T A
Odpowiadając  na zaproszenie do złożenia oferty cenowe na przewóz i rozładunek posiłków pomiędzy placówkami oświatowymi w Brodach oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia
Cena ryczałtowa netto  za 1 dzień dowozu
Podatek VAT
Cena ryczałtowa brutto za 1 dzień dowozu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   …………………………………………………………….
                                                                                                                 pieczęć i podpis Oferenta
 

Załączniki

  • Załącznik 1 (DOCX, 12.9 KiB) Data publikacji: 2019-07-12 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-12 | złożone: 2019-07-26, odpowiedź/rozstrzygnięcie: 2019-07-26

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Czahajda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-12 10:32:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzanna Greń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-12 10:36:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzanna Greń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-12 10:36:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony