ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Tryb działania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
Niespełnianie obowiązku szkolnego  podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:
  • wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko sześcioletnie,
  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • skreślenie ucznia z listy uczniów,
  • indywidualny program lub tok nauki.
Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 16 sierpnia 2017r. poz.1534). Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 z póź. zm.) Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolengo oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół podstawych, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla brażowej szkoły I st., kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkół policealnych ( Dz. U. z 24 lutego 2017 poz. 356) Na podstawie art 47 ust. 1 pkt 1 lit a,b,e,f i h, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz 59)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dudek Ewa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dudek Ewa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-27 12:14:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-27 12:14:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Tylawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-21 10:56:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »