ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje nieudostępnione

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje nieudostępnione
Zasady udostępniania informacji publicznych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach.
Udostępnianie informacji publicznych określają w szczególności następujące przepisy :
  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z 2016br. Poz.34,352,996).
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),
Informacje publiczne mogą zostać udostępnione w trybie art.11 Ustawy o dostępie do informacji publicznej czyli poprzez publiczne udostępnienie w miejscach ogólnie dostępnych.
Ponadto informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udzielane na wniosek zainteresowanego zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy pod warunkiem, że udzielenie informacji nie jest ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, a w szczególności, jeśli informacja jest prawnie chroniona tajemnicą.
Informacja publiczna jest udzielana bez zbędnej zwłoki - zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może zostać udzielona w w/w terminie szkoła zobowiązana jest powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie w powyższym terminie, wskazując równocześnie powody opóźnienia oraz podając termin, w jakim udostępni informację, nie dłuższy jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku - zgodnie z art. 13 ust.2 Ustawy.
Udostępnienie informacji następuje zgodnie z wnioskiem, chyba że środki techniczne jakimi dysponuje szkoła nie pozwalają na udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest powiadomić wnioskodawcę o przyczynach braku udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie sposób i formę w jakiej informację może udostępnić. W terminie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie informacji w formie lub w sposób wskazany w powiadomieniu szkoły. Jeśli tego wniosku nie złoży postępowanie umarza się - zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy.
Jeśli szkoła odmawia udzielenia informacji publicznej lub umarza postępowanie w tej sprawie zobowiązana jest wydać decyzję ,zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy. Od decyzji wydanej w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie - zgodnie z art. 16 ust2 Ustawy.
Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie. Oznacza to również, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.
Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Cecylia Brodzińśka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Cecylia Brodzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-24 07:52:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-24 07:54:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Tylawski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-05 08:36:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »