ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akty prawne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-08 13:03:38

Załączniki

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 919.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:20:39 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów prz
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji (PDF, 697 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:22:44 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • Rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej (PDF, 846.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:25:48 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 1.8 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:27:10 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 418.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:29:10 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 272.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:30:21 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 281.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:31:42 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 386.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:32:48 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 301.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:36:14 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 844.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:37:26 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 346.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:38:46 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 531.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:40:59 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (PDF, 251.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:43:34 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 268.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:44:49 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 285.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:46:06 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 267.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:51:57 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (PDF, 301 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 13:53:58 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Janik Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Janik Data wprowadzenia do BIP 2017-09-08 13:03:38
Wprowadził informację do BIP: Paulina Janik Data udostępnienia informacji: 2017-09-08 13:03:46
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Janik Data ostatniej zmiany: 2017-09-08 13:57:08
Artykuł był wyświetlony: 427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu