Zamknij okno Drukuj dokument

Przyczyny zminay klasyfikacji PKD

Przyczyny zmiany klasyfikacji działalności

Zmiany ekonomiczne i gospodarcze zachodzące na arenie światowej oraz potrzeba globalnej wymiany informacji społeczno-gospodarczej wymusiła konieczność gruntownej przebudowy klasyfikacji statystycznych m. in. klasyfikacji działalności.

 

W świecie istnieje pięć dużych systemów klasyfikacyjnych w zakresie działalności:

  • ONZ-towski - ISIC
  • Unii Europejskiej - NACE
  • północnoamerykański - NAICS
  • australijski i nowozelandzki - ANZSIC
  • japoński - JSIC

Klasyfikacje działalności, ONZ - ISIC oraz UE - NACE, przechodziły wieloletni proces harmonizacji. Obecnie są zbieżne pod względem metodologicznym, a klasyfikacja NACE uznawana jest jako europejski odpowiednik klasyfikacji ISIC.

W 2000 roku pod patronatem Departamentu Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz dyrektorów Urzędów Statystycznych Stanów Zjednoczonych i Kanady podpisano dokumenty pozwalające realizować projekt prac umożliwiających uzyskanie jak największej zbieżności pomiędzy NAICS, a NACE i ISIC. Zatem, działania te zmierzają do zapewnienia spójności pomiędzy klasyfikacjami występującymi na trzech poziomach: ogólnoświatowym, regionalnym (np. europejskim) i krajowym. Ogół działań zmierzających do aktualizacji i zharmonizowania klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC[1]), Unii Europejskiej (NACE/CPA[2]) i krajach Ameryki Północnej (NAICS) nazwano "Operacją 2007".

Głównymi przyczynami aktualizacji klasyfikacji były:

a.       konieczność zapewnienia porównywalności odpowiednich danych statystycznych na poziomie międzynarodowym (potrzeba globalnej wymiany informacji w świecie);

b.       potrzeba przystosowania klasyfikacji do rozwoju gospodarki światowej,
a w szczególności rozwoju nowych technologii oraz rodzajów działalności.

Polska Klasyfikacja Działalności, która została opracowana na podstawie NACE Rev. 2 zachowuje z nią pełną spójność oraz porównywalność: metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową na wszystkich poziomach. W celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznych, polską wersję rozszerzono o podklasy.

Proces aktualizacji klasyfikacji działalności ISIC/NACE/PKD odbywał się poprzez prowadzone na szeroką skalę konsultacje z udziałem krajowych urzędów statystycznych państw członkowskich ONZ i Unii Europejskiej, służb Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskich Stowarzyszeń Gospodarczych i Handlowych, związków zawodowych oraz innych użytkowników. W ramach działań krajowych związanych z opracowaniem PKD 2007 został powołany zarządzeniem Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2005 r. Międzyresortowy Zespół ds Wdrożenia Klasyfikacji Działalności oraz Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zadaniem Zespołu jest skoordynowanie prac zmierzających do przygotowania i wdrożenia klasyfikacji działalności oraz klasyfikacji wyrobów i usług, w dostosowaniu do klasyfikacji statystycznych przygotowywanych i przewidzianych do wprowadzenia od roku 2007 wspólnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Europejską. Jako członkowie Zespołu wskazani zostali przedstawiciele kilkunastu ministrów w randze sekretarza bądź podsekretarza stanu. W ramach Zespołu powołano 5 grup roboczych, którym powierzono określone zadania związane zarówno z opracowaniem projektów klasyfikacji, jak i ich wdrożeniem.

 

Załączniki

Rozporządzenie Rady Ministrów (105.8kB)    
uzasadnienie (258.5kB)    
PKD - Schemat (214.9kB)    
PKD - opis szczegółowy (1.3MB)    

Metadane

Źródło informacji:Zofia Krawiec
Data utworzenia:2008-01-10 13:01:47
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowaluk
Data wprowadzenia:2008-01-10 13:01:46
Opublikował:Mariusz Kowaluk
Data publikacji:2008-01-10 13:05:36
Ostatnia zmiana:2008-01-10 13:05:37
Ilość wyświetleń:6084