ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2023-06-02 09:06:12
Numer
Temat
„Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020"
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2023-06-02 11:59:51
Numer
2023/BZP 00244723/01
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – II etap
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2023-06-02 12:07:48
Numer
2023/BZP 00244924/01
Temat
„Budowa remizy strażackiej OSP Łęgowo w gminie Stare Kurowo”
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2023-06-02 12:12:13
Numer
2023/BZP 00244684
Temat
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach szkół podstawowych w Żaganiu
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2023-06-01 09:50:53
Numer
Temat
Dostawa 2 sztuk podwójnych trybun każda z 52 siedziskami wraz z ich montażem w miejscowości Rudawica położonych na terenie Gminy Żagań.
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2023-06-01 11:29:32
Numer
Temat
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2023-05-31 14:01:24
Numer
Temat
Utworzenie laboratorium do zajęć praktycznych fotografii i multimediów. Doposażenie pracowni logistycznej, pracowni komputerowych, laboratorium CISCO oraz pracowni fotografii i multimediów – dostawa sprzętu do CKZiU w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2023-05-31 18:30:52
Numer
Temat
Remont kominów w części naddachowej budynku szkoły
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa w Ogardach
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2023-05-31 12:30:41
Numer
2023/BZP 00240795/01
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III.”
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2023-05-31 15:53:47
Numer
2023/BZP 00240400
Temat
Roboty budowlane Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przeznaczonym na cele oświatowe w miejscowości Sosny - etap I.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2023-05-31 10:51:32
Numer
2023/BZP 00240113
Temat
"Przebudowa drogi gminnej nr 104584F- ul. Lotników Alianckich w Żaganiu"- dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2023-05-30 13:07:06
Numer
2023/BZP 00239118
Temat
Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojadła do Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie imiennych biletów miesięcznych.
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2023-05-29 23:30:55
Numer
2023/BZP 00237904/01
Temat
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2023-05-29 13:02:19
Numer
2023/BZP 00236744/01
Temat
"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie"
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2023-05-29 12:55:11
Numer
2023/BZP 00237054/01
Temat
Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego GEO-INFO do obsługi i prowadzenia PZGiK, migrację baz danych oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2023-05-29 10:22:31
Numer
2023/BZP 00236379/0
Temat
Modernizacja dachu budynku ul. Żagańska 10 w Iłowej
Nazwa jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2023-05-29 13:46:51
Numer
2023/BZP 00237091/01
Temat
„Budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żary (Grabik, Łaz)”
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2023-05-29 11:41:27
Numer
Temat
„Częściowa modernizacja nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2023-05-29 09:51:54
Numer
Temat
Remont elewacji w budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie – etap I
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2023-05-25 11:25:16
Numer
Temat
Przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Razem Raźniej” polegająca na wykonaniu zewnętrznego wejścia do pracowni komputerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przed wejściem.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji