ˆ

Najnowsze informacje wprowadzone do BIP

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-16 11:01:08 przez Joanna Tarabuła

Akapit nr 1 - brak tytułu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą .
 
Data publikacji strony internetowej: 2012-09-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-15.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
  • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
  • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Szyszko, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957254020. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
  1. Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Dworcowej nr 7. Wejście od tej strony możliwe jest schodami zabezpieczonymi po obu stronach poręczami. Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępna jest pochylnia z wjazdem od strony parkingu osiedlowego (tj. od tyłu budynku biblioteki). Po obu stronach pochylni dostępne są poręcze ułatwiające wjazd wózkiem do budynku. Wejście do budynku posiada jedno wejście główne (środkowe drzwi) oraz dwa boczne wejścia/wyjścia ewakuacyjne. Przy wejściu głównym dostępny jest bezprzewodowy dzwonek dla osób niepełnosprawnych wymagających kontaktu z biurem. W budynku obecny jest system monitorujący bezpieczeństwo czytelników, pracowników oraz wyposażenie.
  2. W holu dostępna jest platforma windowa dostosowana do wjazdu wózkiem. Winda porusza się po trzech kondygnacjach (poziom: -1 piwnica – pom. gospodarcze, 0 parter - biuro, 1 piętro – wypożyczalnie). Ciągi komunikacyjne w budynku pomiędzy korytarzami nie posiadają progów, co ułatwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Winda jest dostosowana dla osób niedowidzących oraz niedosłyszących poprzez wyposażenie w odpowiednią sygnalizację optyczną i dźwiękową.
  3. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  4. Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.
  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  6. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową (dostosowana do wjazdu wózkiem inwalidzkim).
Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejska Biblioteka Publiczna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tarabuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-16 10:52:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Tarabuła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-16 11:01:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Tarabuła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-16 11:25:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony