ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2022-09-23
Numer
28/2022
Temat
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Zielonej Górze przy ul. Jedności 3, z jednoczesnym oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego nr działki 68/1, o powierzchni 166 m.kw., w obrębie 0030, jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2022-09-23
Numer
29/2022
Temat
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Aleja Niepodległości (dz. nr 113/64, obręb 0018).
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2022-09-23
Numer
11/BN/2022 (34/BN)
Temat
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych we Wschowie
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2022-09-23
Numer
30/2022
Temat
Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Zielonej Górze przy ul. Międzyrzeckiej i ul. Gorzowskiej (dz. nr 247/4, 247/8, 247/3 i 247/7, obręb 0012)
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data zgłoszenia
2022-09-23
Numer
10/BN/2022 (33/BN)
Temat
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, obręb Przyczyna Górna dz. 41, 42/2, 38/2 stanowiące byłą szkolę podstawową w Przyczynie Górnej
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data zgłoszenia
2022-09-22
Numer
21.2022
Temat
Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data zgłoszenia
2022-09-21
Numer
IV
Temat
Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 746/9 o pow. 0,1191 ha (Bp), położona przy ul. Ogrodowej w Ośnie Lubuskim Lokalizacja działki: https://osnolubuskie.e-mapa.net?userview=83
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data zgłoszenia
2022-09-20
Numer
13/2022
Temat
- godzina 10.00 – działka nr ewid. 253 - godzina 10.30 – działka nr ewid. 260/1
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data zgłoszenia
2022-09-16
Numer
70/PN/2022
Temat
VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Przewóz
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data zgłoszenia
2022-09-16
Numer
71/PN/2022
Temat
VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Przewóz
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data zgłoszenia
2022-09-16
Numer
72/PN/2022
Temat
VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Przewóz
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data zgłoszenia
2022-09-16
Numer
73/PN/2022
Temat
VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data zgłoszenia
2022-09-16
Numer
74/PN/2022
Temat
VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data zgłoszenia
2022-09-16
Numer
75/PN/2022
Temat
VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data zgłoszenia
2022-09-16
Numer
76/PN/2022
Temat
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data zgłoszenia
2022-09-16
Numer
77/PN/2022
Temat
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data zgłoszenia
2022-09-16
Numer
78/PN/2022
Temat
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data zgłoszenia
2022-09-16
Numer
79/PN/2022
Temat
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data zgłoszenia
2022-09-16
Numer
80/PN/2022
Temat
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data zgłoszenia
2022-09-16
Numer
81/PN/2022
Temat
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji