ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2021-12-03 07:50:24
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe o podanie ceny na dostawę węgla w sezonie grzewczym 2021/2022
Nazwa jednostki
Przedsiębiorstwo Ochorny Środowiska MRÓWKA Sp. z o.o.
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2021-12-02 07:10:10
Numer
2021/BZP 00295091/01
Temat
„Przeprowadzenie kursu - prawo jazdy kategorii B dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie ”
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2021-12-02 13:26:06
Numer
2021/BZP 00296246/01
Temat
Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2021-12-02 14:08:17
Numer
2021/BZP 00296731/01
Temat
Usługi w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego i jednostek usytuowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Józefa Pankiewicza 5-7. oraz w budynku socjalnym Wydziału Dróg Powiatowych w Baczynie przy ul. Myśliborskiej 2 W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2021-12-02 08:32:12
Numer
2021/BZP 00295170/01
Temat
Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2021-12-02 15:23:37
Numer
2021/BZP 00297127/01
Temat
WYKONANIE NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1248F WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2021-12-02 13:34:41
Numer
2021/BZP 00296431/01
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego w m. Rusinów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2021-12-01 07:47:27
Numer
Temat
„Dostawa materiałów biurowych”.
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2021-12-01 10:16:32
Numer
Temat
Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu zaprasza do składanie ofert cenowych na pranie bielizny pościelowej mieszkańców w 2022 r.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2021-12-01 13:07:27
Numer
2021/BZP 00293748/01
Temat
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeźnica
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2021-12-01 09:29:41
Numer
2021/BZP 00293106
Temat
„Dowozy uczniów z terenu Gminy Ośno Lubuskie do szkół i przedszkola w 2022 roku na podstawie ulgowych biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki”
Nazwa jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2021-12-01 14:00:14
Numer
2021/BZP 00294200
Temat
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wymiarki”
Nazwa jednostki
Gmina Wymiarki
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2021-12-01 12:18:13
Numer
Temat
Zaproszenie do składania ofert na Dostawa: papieru, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w 2022 roku dla Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2021-12-01 15:22:38
Numer
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu usługi dostawa oleju opałowego dla Gminy Dąbie
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2021-12-01 12:11:56
Numer
2021/BZP 00293648/01
Temat
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Świebodzińskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2021-12-01 14:31:12
Numer
2021/BZP 00294554/01
Temat
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku kina przy ul. Strażniczej w Ośnie Lubuskim na cele mieszkaniowe
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2021-12-01 10:33:41
Numer
2021/BZP 00293012/01
Temat
BUDOWA I WYPOSAŻENIE NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ŻAGANIU
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2021-12-01 15:05:03
Numer
2021/BZP 00294661/01
Temat
Przebudowa nawierzchni ulic Kościuszki oraz Witosa w Sulęcinie
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2021-12-01 15:08:56
Numer
2021/BZP 00294827/01
Temat
Przebudowa budynku szpitala w Żaganiu ZP.272.20.2021
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2021-12-01 14:21:25
Numer
2021/BZP 00294575/01
Temat
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.272.19.2021
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji