ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2023-02-06 09:58:04
Numer
Temat
Utrzymanie zieleni przyulicznej w rejonach i parkach w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.1.2023.JB]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2023-02-03 12:01:29
Numer
Temat
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kursów/szkoleń dla uczniów w ramach projektu " Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim"- BR.BUDOWLANA_2CZĘŚCI
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2023-02-03 10:43:10
Numer
Temat
UBEZPIECZENIE GMINY SZPROTAWA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJ-NYCH
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2023-02-03 11:16:22
Numer
2023/BZP 00079696
Temat
„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań”
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2023-02-03 11:22:02
Numer
2023/BZP 00079727
Temat
Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury przy ul. Ludowej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2023-02-02 09:44:23
Numer
2023/BZP 00076929/01 z dnia 2023-02-02
Temat
Dostawa wyposażenia do pracowni hotelarstwa - jednostka mieszkalna
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2023-02-02 12:51:17
Numer
Temat
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim – wyposażenie pracowni ( pracownie elektryczne i montażu energetycznego)
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2023-02-02 12:10:58
Numer
Temat
Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn Etap II
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2023-02-02 10:16:04
Numer
2023/BZP 00076955/01
Temat
Modernizacja dróg gminnych w Gminie Zwierzyn
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2023-02-02 15:00:27
Numer
2023/BZP 00078676/01
Temat
Budowa elementów małej architektury na terenie Doliny Gęśnika
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2023-02-02 08:46:26
Numer
2023/BZP 00076822/01
Temat
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.4.2023.AJD]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2023-02-01 13:04:20
Numer
Temat
Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ” – Doposażenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4 ( wyposażenie pracowni gospodarki magazynowej )
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2023-02-01 12:09:44
Numer
2023/BZP 00075269/01
Temat
Dostawa i montaż wyposażenia łazienek oraz węzłów sanitarnych do Centrum Edukacji Zawodowej w Gorzowie Wlkp. – Budynek Warsztatu [BZP.271.3.2023.NP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2023-02-01 11:26:25
Numer
Temat
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2023-02-01 07:47:19
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz akcesoriów do drukarek (tonery) dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie.
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2023-02-01 14:40:24
Numer
2023/BZP 00075584/01
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane - „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu.”
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2023-01-31 13:02:31
Numer
2023/BZP 00072433/01
Temat
Zakup dziewięcioosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na potrzeby Dziennego Domu Senior+ oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sulęcinie
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2023-01-31 13:42:40
Numer
2023/BZP 00072782/01
Temat
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu ZP.272.1.2023
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2023-01-30 09:39:58
Numer
2023/BZP 00066491/01
Temat
Instalacja drzew solarnych zasilających napis I <3 Gorzów [BZP.271.5.2023.MG]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2023-01-30 12:39:52
Numer
2023/BZP 00067936/01 z dnia 2023-01-30
Temat
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji