ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-04-02 13:51:25
Numer
Temat
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim - wyposażenie pracowni
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-04-01 11:55:05
Numer
Temat
Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-04-01 16:10:36
Numer
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Świebodzinie, Słubicach i Strzelcach Krajeńskich”.
Nazwa jednostki
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-04-01 10:51:36
Numer
Temat
Dostawa wyposażenia klasy biologicznej w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu."
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-04-01 21:06:30
Numer
528586-N-2020
Temat
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łączącym dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie Bobrzańskim”
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-03-31 14:40:29
Numer
Temat
Odnowienie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych na terenie Powiatu Krosno Odrzańskie
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-03-31 13:28:36
Numer
527237-N-2020
Temat
Remont nawierzchni drogi odcinka B w ramach zadania pn.: Remont nawierzchni drogi w Jordanowie przy budynkach 23-28 (dz. nr 516/4)
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-03-30 14:36:49
Numer
527727-N-2020
Temat
„Wykonywanie usług geodezyjnych na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Zielonogórskiego oraz zasobu nieruchomości Powiatu Zielonogórskiego”.
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-03-30 14:17:00
Numer
sekretariat WOSiR
Temat
PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY TRANSGRANICZNEJ AKADEMII EDUKACJI PREWENCJI ZDROWOTNEJ I REHABILITACJI W WOSIR DRZONKÓW.
Nazwa jednostki
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-03-30 18:47:12
Numer
527695-N-2020
Temat
Usługi szkoleniowe – doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica"
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-03-30 11:24:55
Numer
527674-N-2020
Temat
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na teren rekreacyjny tj. kąpielisko w Nowogrodzie Bobrzańskim – baseny przy ul. Fabrycznej”
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-03-27 09:28:05
Numer
526643-N-2020
Temat
Utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.22.2020.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-03-27 10:36:59
Numer
527320-N-2020
Temat
„Dostawa wraz z montażem i instalacją 22 szt. lamp oświetleniowych z modułem fotowoltaicznym wokół pierścienia zabytkowych murów obronnych ul. Forteczna Zachodnia oraz ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-03-27 15:13:08
Numer
Temat
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja pomieszczeń przychodni zdrowia w Brójcach.”
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-03-27 10:07:10
Numer
526631-N-2020
Temat
Renowacja metodą bezwykopową kolektorów deszczowych zlewni ul. Olimpijskiej – Kontrakt IX realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie .Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I". [BZP.271.17.2020.AR]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-03-27 17:01:36
Numer
527214-N-2020
Temat
Utworzenie Klubu dziecięcego „Maluszek” w Gminie Dąbie
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-03-26 12:50:20
Numer
Temat
Dostawa i montaż eksponatów oraz urządzeń w celu przygotowania miejsca spotkań oraz paleościeżki w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu."
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-03-26 12:54:43
Numer
Temat
Adaptacja klasy na miejsce spotkań w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu."
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-03-26 15:22:43
Numer
526937-N-2020
Temat
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Rynek”
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-03-26 09:38:17
Numer
526909-N-2020
Temat
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji