ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2022-07-06 08:50:11
Numer
2022/BZP 00240128/01 z dnia 2022-07-06
Temat
Kompleksowe wykonanie usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu Gminy Szczaniec do placówek oświatowych oraz sprawowanie opieki nad tymi dziećmi
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2022-07-05 12:34:15
Numer
Temat
„Załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skwierzyna”
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2022-07-05 15:14:15
Numer
Temat
„Kultura z nurtem – doposażenie w celu organizacji cyklu imprez kulturalnych”
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2022-07-05 14:48:53
Numer
2022/BZP 00239582/01
Temat
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach”.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2022-07-05 15:19:08
Numer
2022/BZP 00239634/01
Temat
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej położonej w Tucznie w zakresie adaptacji kuchni na świetlicę i jadalnię
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2022-07-05 14:32:47
Numer
2022/BZP 00239434/01
Temat
Usuwanie uszkodzeń występujących w jezdniach o nawierzchniach mineralno-asfaltowych zlokalizowanych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2022-2024 [BZP.271.40.2022.DW]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2022-07-05 12:11:09
Numer
2022/BZP 00238750/01
Temat
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego: BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LIPKACH WIELKICH - GMINA SANTOK
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2022-07-05 08:18:49
Numer
2022/BZP 00237940/01
Temat
Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie- ETAP II połać wschodni i zachodnia
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2022-07-05 11:15:29
Numer
Temat
Wydzielenie klatek schodowych w budynku CKZiU w Sulechowie-realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - etap I
Nazwa jednostki
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2022-07-05 08:22:51
Numer
-
Temat
Montaż oświetlenia kierunkowego tablic szkolnych wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji elektrycznej i pomiarami
Nazwa jednostki
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2022-07-05 08:48:28
Numer
----
Temat
Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikrorobotyki dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2022-07-05 08:16:48
Numer
nie dotyczy
Temat
Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Skwierzynie ul. Batorego 14
Nazwa jednostki
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2022-07-05 08:33:32
Numer
---
Temat
Wyposażenie pracowni audio-wideo w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2022-07-05 08:27:09
Numer
--
Temat
Wyposażenie pracowni druku 3D w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2022-07-04 12:34:38
Numer
2022/BZP 00236862/01
Temat
Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz.
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2022-07-04 13:40:03
Numer
2022/BZP 00236879 z dnia 2022-07-04
Temat
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2022-07-04 13:04:57
Numer
2022/BZP 00236982/01
Temat
Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Kołczynie przy ul. Sulęcińska 29
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2022-07-04 15:20:28
Numer
2022/BZP 00237672/01
Temat
BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO I ZESPOŁU WEJŚCIOWEGO DO BUDYNKU SZPITALA W SULECHOWIE
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2022-07-04 11:13:36
Numer
2022/BZP 00236487/01
Temat
Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku LOPiT w ramach zadania pn : „Modernizacja pomieszczeń w budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka i Profilaktyki i Terapii” LOPiT”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2022-07-04 13:21:38
Numer
2022/BZP 00031292/04/P
Temat
"KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 104695F W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO KLUCZOWYCH USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻAGANIU" W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji