ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2022-01-18 23:23:41
Numer
2022/BZP 00024431/01
Temat
USŁUGA CATERINGOWA DLA KLIENTÓW NOCLEGOWNI, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA I/LUB DLA UCZESTNIKÓW DDS+ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU W 2022 ROKU
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2022-01-17 12:08:56
Numer
Temat
„Wykonanie czynności promocyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Sprawni w pracy – Sulechowski program rehabilitacji”
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2022-01-14 14:29:54
Numer
Temat
Zaproszenie do składania ofert na: Wymiana drewnianych poręczy schodowych, przegrodzeń i pochwytów klatek schodowych na metalowe w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, ul Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz.
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2022-01-14 13:39:35
Numer
2022/BZP 00019801/01
Temat
„Dostawa wraz z wymianą opraw oświetleniowych należących do Gminy Gubin o statusie miejskim”
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2022-01-13 13:55:20
Numer
2022/BZP 00017366/01
Temat
Dostawa oświetlenia scenicznego do Sali widowiskowej „LUNA” Żarskiego Domu Kultury przy ul. Okrzei 35 w Żarach
Nazwa jednostki
Żarski Dom Kultury
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2022-01-13 14:37:10
Numer
Ogłoszenie Nr 2022/BZP 00017313/01
Temat
Dowóz uczniów do szkół w Gminie Stare Kurowo w roku 2022: od 31 stycznia 2022r. do 23 grudnia 2022r.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2022-01-13 13:06:40
Numer
2022/BZP 00016230/01
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu usługi Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze, z podziałem na IV części.
Nazwa jednostki
Izba Wytrzeźwień
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2022-01-13 12:51:44
Numer
2022/BZP 00016934/01
Temat
Zakup pierwszego wyposażenia do rozbudowanego budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2022-01-13 13:55:41
Numer
2022/BZP 00017255/01
Temat
Przebudowa ul. Aleja Niepodległości od ul. Kupieckiej do ul. Plac Bohaterów w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2022-01-12 22:57:46
Numer
2022/BZP 00015674/01
Temat
DOSTAWA SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2022-01-12 15:09:50
Numer
Temat
Warsztaty wyjazdowe pn. „Aktywni i szczęśliwi” dla Uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” oraz ich otoczenia
Nazwa jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2022-01-12 13:46:06
Numer
2022/BZP 00014298/01
Temat
Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Powiatu Wschowskiego
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2022-01-12 14:01:24
Numer
Temat
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2022-01-12 13:33:34
Numer
2022/BZP 00014244/01
Temat
Budowa parkingu wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego – etap I.
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2022-01-11 10:40:55
Numer
2022/BZP 00011022/01
Temat
Dostawa doposażenia komputerowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2022-01-11 13:49:48
Numer
2022/BZP 00011926/01
Temat
Budowa drogi gminnej w Smolnie Wielkim
Nazwa jednostki
Gmina Kargowa
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2022-01-07 15:12:18
Numer
Temat
Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradca zawodowy
Nazwa jednostki
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2022-01-07 15:16:29
Numer
Temat
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk
Nazwa jednostki
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2022-01-05 10:43:25
Numer
Temat
Dostawa średniego specjalnego pożarniczego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Szprotawa
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2022-01-05 08:59:04
Numer
2022/BZP 00004842/01
Temat
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kożuchów.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji