ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 99 Wojewody Gorzowskiego, z dnia 8 listopada 1994 r., w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu oraz nadania mu statutu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-15 11:14:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Milena Matysek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-15 11:23:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Milena Matysek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-15 09:23:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
843 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr XLIII/338/06 Rady Powiatu w Międzyrzeczu, z dnia 28 czerwca 2006 r.,w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Akapit nr 1 - brak tytułu


UCHWAŁA NR XLIII/338/06
RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU
z dnia 28 czerwca 2006 r.
 
w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
 
 
         Na podstawie art. 238 ust. 3 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45. poz. 319)
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Nadaje się statut Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu o treści:
 
„STATUT
  § 1. Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, zwany dalej Domem, jest jednostką budżetową działającą na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 
  § 2. Siedziba domu mieści się w Międzyrzeczu.
 
  § 3. 1. Dom jest domem stacjonarnym okresowego i stałego pobytu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 
2. Podstawowym zadaniem Domu jest kształtowanie u osób niepełnosprawnych intelektualnie podstawowych nawyków w zakresie życia społecznego, a przede wszystkim przystosowanie ich do zawodu stosownie do predyspozycji, stanu psychicznego i możliwości wykorzystania nabytych umiejętności.
 
3. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające na poziomie obowiązującego standardu”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Potrzeba uchwalenia statutu dla jednostek budżetowych wynika z art. 238 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Art. 238 ust. 3 ustawy stanowi, że jednostkom budżetowym nie posiadającym statutów, organy, o których mowa w art. 21 ust. 1, nadają statuty w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Termin do uchwalenia przedmiotowego statutu upływa z dniem 30 czerwca 2006 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-15 11:31:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Milena Matysek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-15 11:31:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Milena Matysek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-15 09:31:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr IX/76/07 Rady Powiaty w Międzyrzeczu, z dnia 4 lipca 2007 r., w sprawie zmiany statutu

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR IX/76/07
Rady Powiatu w Międzyrzeczu
z dnia 4 lipca 2007 r.,
w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r. Nr 169,1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 249, poz.1832) uchwala się, co następuje:

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr XLIII/338/06 z dnia 28.06.2006r. zmienia się § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„ Dom realizuje zadania pomocy społecznej w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia psychicznego w szczególności poprzez:
a) zapewnienie całodobowej opieki nad mieszkańcami domu,
b) kształtowanie nawyków w zakresie życia społecznego,
c) zaspakajanie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz rehabilitacyjnych w zakresie i formie wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady
Zofia Plewa

UZASADNIENIE
Potrzeba uchwalenia niniejszej uchwały wynika z potrzeby uszczegółowienia
zadań i usług jakie świadczy DPS wynikających z rozporządzenia z dnia 19
października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej. Takie stanowisko
prezentuje również nadzór merytoryczny Wojewody Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-15 11:33:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Milena Matysek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-15 11:34:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Milena Matysek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-15 09:34:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »