ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Tursku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tryb działania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tryb działania Domu, a w szczególności tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. 2018, poz. 734).
 
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej lub jej przedstawiciel (ustawowy opiekun prawny) powinien zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania i złożyć pisemny wniosek – podanie o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.
 
Nasza jednostka podlega pod Starostwo Powiatu Sulęcińskiego, a Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie.
 
Nasz Dom całodobowo świadczy usługi:
 
Zdrowotne:
 •  Specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską
 •  Zapewniamy dowóz na konsultacje specjalistyczne
 •  Zaopatrzenie w leki, art. sanitarne i przedmioty ortopedyczne
 •  Konsultacje i terapię psychologiczną według oczekiwań i potrzeb
 •  Zapewnienie rehabilitacji leczniczej, stanowiącej jeden z najważniejszych elementów w usprawnianiu i leczeniu ludzi chorych:
            - Fizykoterapię
            - Kinezyterapię
            - Masaże
 
Opiekuńcze:
 •  Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców
 •  Pomoc w załatwianiu spraw osobistych
 •  Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
Wspomagające:
 •  Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej i kulturalno-oświatowej
 •  Stymulowanie kontaktów z rodziną i środowiskiem
 •  Zapewnienie warunków dla rozwoju samorządności mieszkańców
 •  Umożliwienie realizacji potrzeb życiowych

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny.
 
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku wynosi: 3 758,75 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 28 stycznia 2019r., poz. 247, Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Sulęcińskiego z dn. 28.01.2019r.)
 
Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:
 
   1. Mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu.
 
   2.Małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 z Ośrodkiem Pomocy        Społecznej.
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
​   3. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS - w wysokości różnicy między średnim kosztem
       utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.
 
Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tekst jednolity ( t.j. Dz. U. 2019, poz. 1507 z późn. zm.) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karolina Mierzejewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina Konopko-Żelechowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 14:05:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Mierzejewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 14:13:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Mierzejewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-16 13:03:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »