ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

AKCJA CZYSTY ANIOŁEK

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akcja CZYSTY ANIOŁEK organizowana jest po raz czwarty przez Stowarzyszenie Piękne Anioły. Celem Stowarzyszenia jest poprawa warunków życia najuboższych dzieci głównie poprzez remonty i wyposażenie pokoi dziecięcych, stowarzyszenie ma na celu również podnoszenie standardu życia dzieci w innych aspektach, w tym tak podstawowych, jak higiena.

W ramach akcji organizowane będą zbiórki środków czystości oraz artykułów higienicznych (mydełka, szampony, pasty, szczotki do zębów, ręczniki). Artykuły mogą być zbierane w szkole, przedszkolu, zakładzie pracy, klubach sportowych, podczas domowej uroczystości. Każdy może przynieść dowolną rzecz wg swoich możliowści.
 
Akcja potrwa do 10 czerwca 2017 r.. Miejscem zbiórki będzie, na terenie Gminy Brody, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul. Rynek 2, Brody.
 
Honorowy patronat nad akcją objęli:
 • Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.
 
Szczegółowe informacje zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: http://www.piekne-anioly.org/czystya4.html

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-26 14:51:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-26 15:00:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-26 13:00:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz. u.2016 r., poz. 1860) oraz uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz.1250). Program ,,Za życiem” jest programem kompleksowego wsparcia rodzin, w szczególności:
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • opieki, w tym paliatywnej lub rehebilitacji dziecka,
 • wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej,
 • pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin
  z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.
 
Rodzinie z dzieckiem, u którego zostanie zdiagnozowane ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. Aby otrzymać w/w świadczenie rodzice muszą spełniać kilka warunków m.in. przedłożyć zaświadczenia lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. W załącznikach poniżej został udostępniony:
 • komunikat dotyczący prawidłowego wystawienia zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z w/w ustawą,
 • wzór zaświadczenia lekarskiego,
 • Informator – Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
  ,, Za życiem”
 
W realizacji zadań wskazanych w w/w ustawie istotną rolę odgrywa asysten rodziny, będący koordynatorem kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ,,ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”.
Do zadań asystenta rodziny należy:
 • wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,
 • zapoznanie kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem ,,Uprawnienia w ramach ustawy
  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości wsparcia (przekazanie informacji i szczegółowe omówienie),
 • opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,
 • koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny,
 • występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów
  (z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umozliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-29 13:47:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-29 14:12:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-29 12:12:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5798 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dot. rocznych stypendiów Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rodziny znajdujące się w trudnej systuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium stowarzyszenia SPES. Informacje dostępne w poniższym załączniku, informacje szczegółowe są dostępne na stronie www.dla-dzieci.spes.org.pl. Nabór wniosków trawa do 9 kwietnia 2017 r.. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do bazy danych dostepnej przez stronę https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-29 13:37:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-29 13:40:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-29 11:40:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IMFORMACJA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, na podstawie pisma z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, informuje, że kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: www.kombatanci.gov.pl.
             Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w dniu 3 stycznia br., podpisał porozumienie z Centralnym Ośrodkiem Sportu, na mocy którego członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie-Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale. Dzięki zawartemu porozumieniu Weterani będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
             Od dnia 31 sierpnia 2015 roku w/w Urząd realizuje ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. Z 2015 roku poz. 693 ze zm.). Osoby uprawnione na podstawie tej ustawy mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz zasad ubiegania się o w/w świadczenia i pomoc znajdują się na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-26 09:45:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-26 09:49:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-26 08:49:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4428 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Akapit nr 1 - brak tytułu

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp., w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uruchomiło dla mieszkańców województwa lubuskiego Punkt Informacji i Wsparcia.
 
Punkt utworzony w ramach projektu Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób
z Niepełnosprawnościami, będzie funkcjonował do dnia 31 grudnia 2016 r. w siedzibie gorzowskiego oddziału TWK przy ul. Kosynierów Gdyńskich 81.
 
Projekt ma na celu wspieranie osób z różnymi niepełnosprawnościami (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) oraz ich rodzin, opiekunów, przyjaciół, a także tych, których w inny sposób dotyka problem niepełnosprawności. Bezpłatne informacje i wsparcie udzielane są m.in. w zakresach prawa, psychologii, doradztwa psychospołecznego.
 
Więcej informacji o projekcie dostępnych na stronie internetowej:
 • Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - www.twkgorzow.org.pl,
 • Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze – Lidera Projektu -  www.kson.pl.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-16 13:53:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-16 13:58:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-16 11:58:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

,,Akcja Aktywizacja"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Młodzieżowe Centrum Kariery w Żarach organizuje projekt ,,Akcja Aktywizacja”.
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób niepracujących, nieuczących się (tzw. NEET) na lokalnym rynku pracy. Oferta skierowana jest do ludzi młodych w wieku 18-24 którzy są bierni zawodowo na rynku pracy. Dla uczestników projektu, kursy są bezpłatne, uwzględniony zwrot kosztów dojazdu oraz zapewnione wyżywienie podczas zajęć. Kurs kończy się kwalifikacjami potwierdzonymi dokumentem. Oferujemy kursy podstawowe:
 • operator wózka widłowego
 • elektryk
 • spawacz
 • kasjer-sprzedawca
 • pracownik biurowy
 • kosmetyczka
Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-13 11:38:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-13 11:40:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-13 09:42:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJE DOT. WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, że zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych
z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) i ustawą o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.) wnioski o zasiłek rodzinny
na okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 września 2016 r.,
natomiast wnioski
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016 r.
.
Prawo do w/w świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wypełniony wniosek z dokumentami.
Zgodnie z w/w ustawami, świadczenia wypłaca się:
- osobie ubiegającej się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, jeżeli złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 30 września, świadczenia przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia

30 listopada;
- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 31 grudnia;
- osobie ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy, jeżeli złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, świadczenia przysługujące za miesiąc październik wypłaca się do dnia 31 października;
- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc październik wypłaca się do dnia 30 listopada.
 
Wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach, pok. nr 1. Formularze dostępne także w poniższych załącznikach.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-21 12:06:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-21 12:39:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-21 10:41:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Bazy teleadresowe udostępnione w ramach działań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

W ramach działań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach udostępnia w poniższych załącznikach bazy teleadresowe ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, placówek zapewniających miejsca noclegowe, podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2016 r., specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji, Prokuraturach Apelacyjnych oraz Kuratoriach oświaty pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2016 r.. Powyższe informacje dostępne również na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego www.lubuskie.uw.gov.pl. Wyszukiwarka organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa lubuskiego dostępna na stronie http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-15 14:16:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-15 14:30:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-15 12:31:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o stypendiach pomostowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z podpisanym w dniu 6 kwietnia 2016 r. porozumieniem o współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości dotyczącym realizacji XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017 (segment IA) tutejszy Ośrodek przekazuje informacje o stypendiach pomostowych.
O stypendia pomostowe mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria:
- zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł netto lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.),
- osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu.
 
W załączeniu komplet materiałów na temat w/w Programu. Materiały dostępne również w Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź oraz na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl lub w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze.
 
Informacje dodatkowe na temat w/w Programu można uzyskać od pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych pod numerem 68 329-33-78. Agencja nie udziela stypendiów, uczestniczy w Programie jedynie jako organizator wstępnej rekrutacji kandydatów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-18 13:14:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-18 13:22:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-18 11:22:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3070 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AKCJA CZYSTY ANIOŁEK

Akapit nr 1 - brak tytułu

AKCJA CZYSTY ANIOŁEK jest III ogólnopolską akcją organizowaną przez Stowarzyszenie Piękne Anioły. Celem akcji jest pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom poprzez wyposażenie ich w najbardziej podstawowe i niezbędne artykuły. Akcja obejmuje zbiórkę środków czystości oraz artykułów higienicznych (mydełka, szampony, pasty, szczotki do zębów, ręczniki). Każdy może przynieść dowolną rzecz, wg swoich możliwości. Miejscem zbiórki na terenie Gminy Brody jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul. Rynek 2, 68-343 Brody. Akcja potrwa do dnia 10 czerwca 2016 r.
 
Honorowy patronat nad akcją objęli:
 • Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i polityki Społecznej,
 • Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-14 13:49:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-14 13:52:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-14 11:53:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji