Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

Informacja o stypendiach pomostowych

Informacja ogłoszona dnia 2015-04-10 13:53:51 przez Michalina Łajtar

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z podpisanym w dniu 11 marca 2015 r. porozumieniem o współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości dotyczącym realizacji XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016 tutejszy Ośrodek przekazuje informacje o stypendiach pomostowych.
O stypendia pomostowe mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria:
- dostaną sie na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
- są dziećmi byłych pracowników Państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1225 zł lub 1400 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osiągneli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załącznik do Regulaminu.
 
W załaczeniu komplet materiałów na temat w/w Programu. Materiały dostępne również w Fundacji Edukacujnej Przedsiębiorczości ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź oraz na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl lub w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze.
 
Informacje dodatkowe na temat w/w Progamu można uzyskać od pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych pod numerem 68 329-33-78 lub 68 329-33-60. Agencja nie udziela stypendiów, uczestniczy w Programie jedynie jako organizator wstępnej rekrutacji kandydatów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-10 13:18:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-10 13:53:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-10 12:01:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4988 raz(y)