ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: CUW.111.3.2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: CUW.111.3.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Starszy Księgowy

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Data udostępnienia: 2017-10-09

Ogłoszono dnia: 2017-10-09 przez Anna Borodij

Termin składania dokumentów: 2017-10-20 12:00:00

Nr ogłoszenia: CUW.111.3.2017

Zlecający: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe i 2 letni staż pracy lub wykształcenie średnie i 4 letni staż pracy
b. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie wyższe: administracyjne, ekonomiczne, rachunkowość, finanse
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Karty Nauczyciela, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • staż pracy w jednostkach samorządowych;
 • obsługa komputera, znajomość obsługi programów księgowych, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego;
 • dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość;
 • posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

obejmuje m.in.:
 • rozliczanie wpłat za żywność i opłat z tytułu korzystania z przedszkola
 • rozliczanie magazynu żywnościowego przedszkola i stołówki szkolnej
 • rozliczanie wpłat za obiady
 • prowadzenie księgowości jednostek obsługiwanych
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • składanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-40, PIT-4R
 • sporządzanie sprawozdań z ochrony środowiska jednostek obsługiwanych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników odchodzących na rentę, emeryturę
 • sporządzenie przelewów
 • sporządzanie list płac

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko pracy usytuowane jest w budynku (Iłowa, ul. Piaskowa 2a) bez podjazdu i windy,
 2. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 3. praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 5. wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 6. dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie dotyczy

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-20 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
"STARSZY KSIĘGOWY w Centrum Usług Wspólnych w Iłowej - OFERTA"
w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Iłowej ul. Piaskowa 2a 68-120 Iłowa do 20.10.2017r. do godz. 1200.
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej ul. Piaskowa 2a, 68-120 Iłowa

VII. Informacje dodatkowe:

Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Borodij
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Borodij
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-09 14:59:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Borodij
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-09 15:01:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Borodij
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-30 10:04:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
947 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony