ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: obsługa informatyczna

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Wymiar etatu: umowa zlecenie

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

Data udostępnienia: 2022-03-14

Ogłoszono dnia: 2022-03-14

Termin składania dokumentów: 2022-03-21 00:00:00

Nr ogłoszenia: CUW.111.1.2022

Zlecający: Centrum Usług Wspólnych w Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
w treści ogłoszenia
b. Wymagania dodatkowe:
w treści ogłoszenia

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

w treści ogłoszenia
w treści ogłoszenia

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

w treści ogłoszenia

V. Wymagane dokumenty:

w treści ogłoszenia

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-03-21 00:00:00
b. Sposób:
w treści ogłoszenia
c. Miejsce:
w treści ogłoszenia

VII. Informacje dodatkowe:

w treści ogłoszenia

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

w treści ogłoszenia

Załączniki