ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

I Liceum Ogólnokształcące im. E.Dembowskiego w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
 
I Liceum Ogólnokształcące im. E.Dembowskiego w Zielonej Górze zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcące im. E.Dembowskiego w Zielonej Górze
 
Data publikacji strony internetowej: 2006-02-14
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-13
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
  • Widoczny fokus.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-13.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Henryk Gołębski, Jakub Bieniecki, adres poczty elektronicznej " id="a11y-email">'); // --> . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 452 31 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
Nazwa lokalizacji: I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze
 
Do I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze można wejśc głównym wejściem od strony ulicy Jana Kilińskiego. Wejście umożliwia również dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich kładką z prawej strony schodów. Budynek składa się z trzech pięter (parter oraz 2 piętra) połączonych klatkami schodowymi. Brak jest w szkole windy. Sekretariat znajduje się na parterze z prawej strony, blisko wejścia (1 gabinet).
Pomieszczenia Szkolnego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej posiadają osobne wejście od strony parkingu (na jego końcu po prawej stronie). Do wejścia prowadzą schody i nie ma możliwości skorzystania z windy lub wjazdu wózkiem inwalidzkim.
Na terenie szkoły za bramą wjazdową znajduje się parking wewnętrzny, na którym zostały wyznaczone także miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych (oznaczenia zgodne z przepisami). Parking jest bezpłatny. Przed wejściem do szkoły znajduje się także aleja parkingowa, z której mogą skorzystać osoby mające trudności w poruszaniu się (bliżej do wejścia).
W celu ulatwienia kontaktu osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą kontaktować się telefonicznie z:
- Sekretariatem szkoły dzwoniac pod numer telefonu: 68 452 31 31, lub mailowo:
- Szkolnym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej pod numerem telefonu - 68 451 08 99 lub mailowo: , .
W szkole ma prawo poruszać się osoba niepełnosprawna z psem asystującym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Osoby niewidome mogą kontaktować się z sekretariatem szkoły dzwoniac pod numer telefonu: 68 452 31 31, a ze Szkolnym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej pod numerem telefonu - 68 451 08 99.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Szkoła nie współpracuje z tłumaczem jezyka migowego. Jeśli odwiedzająca osoba niepełnosprawna współpracuje z taką osobą, szkoła może umożliwić kontakt online. Osoby głuchonieme mogą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Bieniecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-02 18:20:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-02 18:37:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-02 18:37:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »