ˆ

Statut oraz regulamin organizacyjny KCK

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut Kostrzyńskiego Centrum Kultury

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tekst ujednolicony uchwały nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury
 
Uwzględniono zmiany wprowadzone uchwałami rady Miasta Kostrzyn nad Odrą:
- nr XXXI/241/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury;
- nr XXXII/249/09 z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury;
- nr XVII/130/12 z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury.

Regulamin organizacyjny Kostrzyńskiego Centrum Kultury

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Na podstawie art. 13, pkt. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizacji prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114 poz. 493) ustalam niniejszy regulamin organizacyjny Kostrzyńskiego Centrum Kultury określający organizację wewnętrzną instytucji.
 
 Dyrektor KCK
 Zdzisław Garczarek