ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzule informacyjne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Klub Dziecięcy Maleństwa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Aułło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-08 07:38:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Adułło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-08 07:40:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Adułło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-13 10:36:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
 
KLUB DZIECIĘCY „MALEŃSTWA”
UL. SREBRNA GÓRA 2
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
KIEROWNIK KLUBU DZIECIĘCEGO "MALEŃSTWA" 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
 
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), panią Dorotę Kruszyńską, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem email:
 
Klub  Dziecięcy  gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych Klubowi przez instytucje nadrzędne.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (CUW - Gmina Krosno Odrzańskie, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Sąd Rejonowy, Centrum Pomocy Rodzinie) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.  
Dane osobowe przetwarzane przez Klub Dziecięcy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane  nie od osoby której dotyczą,  a mianowicie  dane stażystów, oraz studentów/praktykantów przekazywane przez: Urząd Pracy, Uczelnie Wyższe, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe.
 
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres email:
 
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Klub Dziecięcy. 
 
W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Klubie Dziecięcym  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Informacje o jawnym rejestrze zbiorów i zakresie przetwarzania danych  osobowych oraz ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania i potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez Kierownika Klubu Dziecięcego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Klub Dziecięcy Maleństwa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Aułło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-06 16:04:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Adułło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-06 16:05:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Adułło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-26 11:38:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Polityka ochrony danych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Klub Dziecięcy Maleństwa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Aułło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-06 16:07:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Adułło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-06 16:20:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Adułło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-26 11:38:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »