ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin i dokumentacja rekrutacji do Klubu Dziecięcego "Maleństwa"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prosimy o dokładne wypełnianie dokumentów. Kluzule dotyczące przetwarzania danych osobowych - zakładka ochrona danych osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Klub Dziecięcy Maleństwa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Aułło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-27 07:29:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Adułło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-27 07:32:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Adułło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-13 10:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zasady składania dokumentów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klub Dziecięcy "Maleństwa" został utworzony i jest współfinansowany w ramach EFS. Dokumenty do Klubu można składać przez cały rok. Rozpatrywane są w miarę wolnych miejsc. Podstawą przyjęcia dziecka, po spełnieniu warunków rekrutacji, jest podpisanie umowy.
 
 Gmina Krosno Odrzańskie realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wsparcie dla rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie – utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwa””
 
Celem głównym projektu jest upowszechnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jako instrumentu oddziaływującego na sytuacje zawodową 24 opiekunów z terenu Gminy Krosno Odrzańskie (24K), poprzez utworzenie 24 miejsc opieki w klubie dziecięcym oraz zapewnienie 24 miesięcy bieżącego funkcjonowania, w okresie 01.05.2019 do 31.08.2021 r. Utworzenie klubu stworzy dogodne warunki do godzenia ról rodzinnych i zawodowych uczestnikom projektu oraz zapewni równość kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia i rozwoju kariery
 
Poprzez realizację projektu zostaną rozwiązane poniższe problemy:
  • brak możliwości dojazdu do innych gmin,
  • bardzo wysokie koszty opieki indywidualnej (niani),
  • brak starszych członków rodziny, którzy mogliby opiekować się małymi dziećmi,
  • niewystarczająca liczba miejsc opieki nad dziećmi,
  • wysoki koszt świadczenia usług opiekuńczych,
 Wsparciem zostanie objęte 24 osoby (24K) pracujące, bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, projekt obejmuje wsparciem osoby z terenów wiejskich (DEGURBA kat. 3) – zgodnie z zał. nr 9 „Wykaz obszarów wiejskich dla województwa lubuskiego”.
 
Grupę docelową stanowią:
•          24 osoby (24K, 0M) pracujące (pracującą będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym sprawującą opiekę na dziećmi w wieku do lat 3), bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
•          wśród uczestników projektu będą osoby samotnie wychowujących dziecko/ci (prawomocny wyrok sądu rodz. orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka),
•          wśród uczestników projektu będą osoby pracujące lub zamieszkałe na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
•          wśród uczestników projektu będą osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie o niepełnosprawności),
•          wśród uczestników projektu będą  osoby z rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny).
W ramach projektu zakłada się zatrudnienie niezbędnej kadry do opieki nad dziećmi w żłobku: 3 opiekunki dziecięce (3 etaty), 1 woźnej oddziałowej (1 etat), 1 pomocy kuchennej (1os. 1 etat), konserwatora (1/2 etatu)
W celu realizacji projektu zaplanowano realizację następujących operacji: - prace adaptacyjne i remontowe, zakup wyposażenia sal dla dzieci, zakup materiałów dydaktycznych, organizacja placu zabaw, - zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 24 miejsc opieki nad dziećmi przez 24 miesiące (od 01.05.2019 do 31.08.2021 r.).
Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki produktu:
  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 24 miejsc,
  • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem  w programie- 24 osób.
Całkowita wartość projektu: 926 640,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  787 644,00 zł

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Klub Dziecięcy Maleństwa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Aułło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-18 08:52:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Adułło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-18 09:00:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Adułło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-08 07:45:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »