ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Status prawny Klubu Dziecięcego

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-16 08:37:30 przez Zuzanna Adułło

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 1. Klub Dziecięcy  „Maleństwa”, zwany dalej „Klubem” jest jednostką organizacyjną Gminy Krosno Odrzańskie, działającą w formie gminnej jednostki budżetowej.
 2. Nadzór nad działalnością klubu sprawuje Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie.
 3. Obszar działania klubu obejmuje Gminę Krosno  Odrzańskie.
 4. Siedziba klubu mieści się pod adresem: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul: Srebrna Góra 2.
 5. Klub używa na tablicach, pieczątkach, wywieszkach, formularzach oraz korespondencji nazwy: Klub Dziecięcy „Maleństwa”.
 
       Klub działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011  r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jedn: Dz.U. 2019, poz. 409),  zwanej dalej ustawą.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (tekst jedn:  Dz. U. 2017, poz. 2379).
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jedn: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z poźn.  zm).
 4. Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991, Nr 120, poz. 526).
 5. Statutu Klubu.
 6. Innych aktach prawnych niż wymienione w pkt. 1-5.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Klub Dziecięcy Maleństwa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zuzanna Aułło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-16 08:37:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zuzanna Adułło
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-16 08:37:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zuzanna Adułło
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-08 11:44:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
535 raz(y)