ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:19:42 Edycja elementu informacja kontakt Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:26:49 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie OGŁASZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2022r. – 31.12.2022r. i 01.01.2023r. – 31.12.2023r. Administrator Systemu
17:22:21 Edycja elementu informacja kontakt Administrator Systemu
17:19:03 Edycja elementu informacja Inspektor Ochrony Danych - kontakt
(widoczna od 2021-02-01 00:00:00)
Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-02-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:03:31 Upublicznienie elementu informacja Inspektor Ochrony Danych - kontakt
(widoczna od 2021-02-01 00:00:00)
Administrator Systemu
13:01:09 Edycja elementu informacja kontakt Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:08:57 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Opracowanie koncepcji dokumentacjitechnicznych w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenieaglomeracji Krosno Odrzańskie oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosno Odrzańskie Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-11-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:23:32 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Administrator Systemu
18:17:57 Deaktywacja elementu informacja test Administrator Systemu
18:17:18 Upublicznienie elementu informacja test Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji