ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-10-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-31 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁASZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2022r. – 31.12.2022r. i 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie koncepcji dokumentacjitechnicznych w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenieaglomeracji Krosno Odrzańskie oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosno Odrzańskie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Dokumentacja (ZIP, 319.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-30 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2019r. – 31.12.2019r. i 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2017-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-18 08:50:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów z podziałem na zadania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 71.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2015-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOC, 51.5 KiB)
 • Specyfikacja_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (DOC, 147 KiB)
 • Formularz ofertowy_ owiadczenia_załączniki do SOWPN (DOC, 199.5 KiB)
 • Zał. NR 4 do SOWPN_OPZ_Charakterystyka energ. (XLS, 66 KiB)
 • Zał. NR_5_do SOWPN_OPZ_Obiekty zam._wartości (XLS, 68.5 KiB)
 • Wynik (DOC, 35.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2015-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Część I_Specyfikacji_IDW (DOC, 675.5 KiB)
 • Część II_Specyfikacji_Wzór umowy (DOC, 63.5 KiB)
 • Część III_ Specyfikacji_Opis Przedmiotu zamówienia (DOC, 57.5 KiB)