ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Lubski Dom Kultury
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Lubski Dom Kultury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Instrukcja Kancelaryjna Lubskiego Domu Kultury w Lubsku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Lubski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Górecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Łaskarzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-01 20:36:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-01 20:38:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 20:39:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Organizacja i przedmiot działalności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubski Dom Kultury powołany jest celem tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.
Do podstawowych zadań Lubskiego Domu Kultury należy w szczególności:
1. Edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę.
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
3. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
4. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. W ramach swojej działalności może organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty.
 
Prowadzi ponadto: - działalność gospodarczą oraz oświatową na zasadach określonych przepisami o działalności gospodarczej w tym, między innymi: dokształcanie, doskonalenie, przekwalifikowanie osób dorosłych w różnych zawodach wg potrzeb słuchaczy i zleceń instytucji, pracodawców, w formie kursów, szkoleń, seminariów i zajęć warsztatowych, - działalność kinową
2. ZASADY FUNKCJONOWANIA - ORGANIZACJA Na czele Lubskiego Domu Kultury stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, zarządza w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjno-biurową. Dyrektora Lubskiego Domu Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lubsko. Dyrektor reprezentuje Lubski Dom Kultury na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji. Organem doradczym Lubskiego Domu Kultury jest Społeczna Rada Programowa, do zadań której należy inicjowanie oraz opiniowanie podstawowych kierunków działalności merytorycznej i gospodarczej. Pracowników Lubskiego Domu Kultury zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Lubski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Rak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Łaskarzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-21 15:49:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-21 15:54:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 20:41:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ORGANIZACJA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, póz. 123 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz.1591 zpóźn. zm.),
- Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j.
Dz. U. z 2001r., Nr 120, poz. 1298 z późn. zm.)
-Ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2002r., Nr 72, poz. 664 z późn. zm.)
-Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002r,. Nr
76, poz. 694 z późn. zm.)
- Statutu Lubskiego Domu Kultury uchwalonego Uchwałą nr XIII /83/03
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 listopada 2003r
 
Lubski Dom Kultury powołany jest celem tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.
Do podstawowych zadań Lubskiego Domu Kultury należy w szczególności: 1. Edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę. 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 3. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. 4. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego. 5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. W ramach swojej działalności może organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty. Prowadzi ponadto: - działalność gospodarczą oraz oświatową na zasadach określonych przepisami o działalności gospodarczej w tym, między innymi: dokształcanie, doskonalenie, przekwalifikowanie osób dorosłych w różnych zawodach wg potrzeb słuchaczy i zleceń instytucji, pracodawców, w formie kursów, szkoleń, seminariów i zajęć warsztatowych, - działalność kinową 2. ZASADY FUNKCJONOWANIA - ORGANIZACJA Na czele Lubskiego Domu Kultury stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, zarządza w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjno-biurową. Dyrektora Lubskiego Domu Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Lubsko. Dyrektor reprezentuje Lubski Dom Kultury na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji. Organem doradczym Lubskiego Domu Kultury jest Społeczna Rada Programowa, do zadań której należy inicjowanie oraz opiniowanie podstawowych kierunków działalności merytorycznej i gospodarczej. Pracowników Lubskiego Domu Kultury zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Lubski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Grzywacz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lech Krychowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-27 09:24:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-27 09:24:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-18 13:14:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »