ˆ

Cele i zadania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Cele i zadania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawowymi celami działania Domu Kultury są:
 1. zaspokojenie potrzeb  mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze,
 2. upowszechnianie kultury narodowej,
 3. wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych,
 4. animowanie twórczych form uczestnictwa w kulturze oraz wspomaganie animatorów kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalnej,
 5. ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu,
 6. współdziałanie z samorządowymi instytucjami kultury,
 7. prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 8. działalność instruktażowo-metodyczna.
Do zadań Domu Kultury należy w szczególności:
 1. realizowanie gminnej  polityki kulturalnej,
 2. dokumentowanie działalności społeczno – kulturalnej, ze szczególnymi uwzględnieniem istniejących podmiotów działalności kulturalnej, osób zajmujących się animacją i organizacją życia kulturalnego, imprez i wydarzeń kulturalnych,
 3. prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie upowszechniania i animacji kultury, prowadzenia wymiany kulturalnej z partnerami zagranicznymi, udział w organizacji imprez kulturalnych służących poszerzeniu i zbliżeniu kultur innych narodów,
 4. prowadzenie zespołów artystycznych, sekcji zainteresowań,
 5. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy,
 6. kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, realizowanie zadań zleconych przez Burmistrza Lubska
Ponadto w zakresie działalności gospodarczej:
a)   organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów,
b)   prowadzenie wypożyczalni kaset wideo
c)   prowadzenie nauki języków obcych, oraz inną działalność szkoleniową w tym: dokształcanie, doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie osób dorosłych  w różnych zawodach prowadzone w formie kursów, szkoleń, seminariów, zajęć warsztatowych
d)   prowadzenie impresariatu artystycznego,
e)   organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych, rekreacyjnych,
 f)   prowadzenie działalnośći wydawniczej związanej z działalnością referatu promocji i  szkoleń
g)   prowadzenie działalnośći kinowej,
h)  świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych plastycznych i innych usług z zakresu kultury,
i)   prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego, rekwizytów itp.,
j)   organizowanie loterii,
k)  prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki  i artykułów użytku kulturalnego,
l)  realizowanie imprez zleconych-okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych,
ł)  świadczenie usług gastronomicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Lubski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Grzywacz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lech Krychowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-27 09:41:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Perkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-27 09:41:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Perkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-03 12:04:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3462 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »