ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Lubski Dom Kultury
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności serwisu https://bip.wrota.lubuskie.pl/ldk/
 
Lubski Dom Kultury w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej z
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ldk/ godnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 2014.02.26
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014.02.26
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z
powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że
zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów
(z uwagi na charakter informacji publicznej).
Zamieszczone na stronie zdjęcia częściowo nie posiadają alternatywnego opisu .
Oświadczenie sporządzono dnia 2020.08.27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 372 05 21. Tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na
brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić
formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7
dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może
być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie
dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Lubski Dom Kultury, pl. Jana Pawła 1, 68 – 300 Lubsko
Budynek LDK w dużej części jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz dla
osób na wózkach inwalidzkich.
Budynek posiada 5 wejść:
Budynek główny „ C ” – normy dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób na
wózkach inwalidzkich, brak barier architektonicznych.
Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich.
Budynek biurowy „ A ” - normy dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich, brak barier
architektonicznych. Znajduje się podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich.
Budynek „ B ”- wejście do pracowni plastycznej i pomieszczeń sekcji - normy dostosowane
dla osób niepełnosprawnych – na zewnątrz znajduje się platforma elektryczna
umożliwiający wjechanie wózka inwalidzkiego po schodach.
Wewnątrz budynku znajduje się winda, którą dostaniemy się na pierwsze piętro, gdzie
znajdują się pomieszczenia sekcji.
Na parterze obok widny znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych i na wózkach
inwalidzkich.
Wewnątrz znajduje się platforma elektryczna umożliwiająca zjazd wózka inwalidzkiego na
salę widowiskową.
Wejście od tyłu ( budynek „ B ”) – schody, brak możliwości wejścia dla osób na wózkach
inwalidzkich.
Przed Lubskim Domem Kultury znajduje się parking dla gości i personelu ( bez oznaczeń )
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Nie ma również tłumacza języka migowego.
 
Aplikacje mobilne
LDK nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Lubski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Załużna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-23 14:36:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Perkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-23 14:37:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Perkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-28 11:20:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »