ˆ

Strona główna

Siedziba firmy:
Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko
tel./fax 68 372 19 82
 www.lwik.lubsko.pl e-mail: sekretariat@lwik.lubsko.pl


W skład firmy wchodzą następujące zakłady:

Miejska Oczyszczalnia Ścieków
ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko
tel./fax 68 372 19 82
tel. dyspozytorski 68 372 42 70 w godz. 15:00 - 7:00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. M. Konopnickiej 1B, 68-300 Lubsko
tel. 68 457 77 34
NIP: 9282063825, REGON: 080487020, KRS: 0000371990