ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Rogacewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-21 13:25:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Szudrawska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-21 13:27:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Szudrawska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-21 13:27:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
71 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dostępność strony www Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej Strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.
 • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Ocimek.
 • E-mail:
 • Telefon: 68 455 83 80/86
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku
 • Adres: ul. 3 Maja 1
  68-300 Lubsko
 • E-mail:
 • Telefon: 68 455 83 83
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
I. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. 3 Maja 1 jest budynkiem trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro), w którym pomieszczenia biurowe usytuowane są na dwóch pierwszych kondygnacjach. W budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci schodów i wąskich korytarzy, które uniemożliwiają dostęp do wewnętrznych pomieszczeń osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada trzy wejścia: 
1. frontowe (od strony parkingu), do którego prowadzą dwustonne wysokie schody z poręczami, wejście jednoskrzydłowe usytuowane jest na wysokości schodów;
2. boczne (przy parkingu od strony figury z pergolami), do którego prowadzą schody od strony chodnika do budynku oraz z korytarza do parteru, wejście jednoskrzydłowe - nie jest użytkowane i na co dzień zamknięte;
3. boczne (od strony parku z drewnianymi figurami - wejście do GKPRA w Lubsku), do którego prowadzi podest w górę i następnie wąskie schody z poręczą w dół, do pomieszczeń umieszczonych pod budynkiem, tj. m. in. siedziby GKRPA w Lubsku, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, magazynu odzieży używanej. Wejście jest jednoskrzydłowe usytuowane na poziomie podestu, od strony chodnika.
Pracownicy MGOPS wychodzą na zewnątrz budynku, aby załatwić interesanta poruszającego się na wózku inwalidzkim lub nie będącego w stanie pokonać barier architektonicznych. 
 
II. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Na parterze budynku usytuowane są dwa biura pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz księgowość i kasa. Na I piętrze, do którego prowadzą wysokie schody z poręczami, usytuowane są kolejne dwa biura pracowników socjalnych, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sekretariat i kierownictwo. Na każdej z kondygnacji znajdują się krzesła oraz biurko dla interesanta, który może w tym miejscu wypełnić dokumenty lub napisać podanie. W budynku nie ma windy, ani platformy dla wózków inwalidzkich na wyższe piętro. Pracownicy MGOPS z biur z wyższych kondygnacji schodzą i załatwiają sprawę na parterze z osobami, mającymi problem z pokonaniem schodów prowadzących na I piętro. Szerokość holu umożliwia swobodne poruszanie się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, np. chodzika.
 
III. Opis dostosowań np. informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Na zewnątrz i wewnątrz budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
Na zewnątrz i wewnątrz budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych.
 
IV. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku znajduje się parking dla pracowników MGOPS z jednym wydzielonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.
 
V. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
VI. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W MGOPS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, jak i online.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szudrawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-05 14:10:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Szudrawska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-05 14:10:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Szudrawska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-21 13:40:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »