Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności z POŚ MRÓWKA Sp. z o.o. w Trzcielu

Szczegóły informacji

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Trzciel w okresie 3 lat tj. od dnia 13 maja 2022 r. do 12 kwietnia 2023 r.

Informacja ogłoszona dnia 2022-05-21 11:17:43 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

PRZEDSIEBIORSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA „MRÓWKA” SP.Z O.O. W TRZCIELU
 
Działając na podstawie  art.24 e  ust.2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.2017 poz.328 z póź.zm.) ogłasza:
 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Trzciel
w okresie 3 lat tj. od dnia  13 maja 2022 r.  do  12 kwietnia 2023 r.
 
Zgodnie z decyzja nr WR.RZT.70.30.2022.MZ  z dnia 25 kwietnia 2022r Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  o zatwierdzenie taryfy .
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w okresie od  dnia  13.05.2022  do dnia 12.04.2023r
 
 
Wyszczególnienie
Cena taryfowa
Taryfowa grupa odbiorców usług
Rodzaje cen i stawek opłat
netto
z VAT (8%)
0
1
2
3
4
1
W1: odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do spożycia na cele socjalno-bytowe rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wodomierza głównego,
cena wody (zł/m3)
4,82
5,20
2
W2: odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do spożycia na cele socjalno-bytowe rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,  Zużywający wodę dla celów realizacji zadań własnych Gminy zgodnie z art.22 u.z.z.w  z przeznaczeniem na cele przeciwpożarowe, zraszanie terenów zielonych, wodę pobraną  z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania fontann i wodę zużytą do zraszania publicznych ulic, rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody w miesięcznych okresach rozliczeniowych, otrzymujących fakturę w formie papierowej.
cena wody (zł/m3)
4,82
5,20
3
W3: odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest na potrzeby produkcji, gdzie wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania rozliczani na podstawie wodomierza głównego,
cena wody (zł/m3)
4,92
5,31
4
W4: odbiorcy zużywający wodę na inne cele aniżeli wymienione dla grup W1 do W3, rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wodomierza głównego,
cena wody (zł/m3)
4,99
5,38
Lp
Wyszczególnienie
Cena taryfowa
Taryfowa grupa odbiorców usług
Rodzaje cen i stawek opłat
netto
z VAT (8%)
0
1
2
3
4
1
OŚ1: odbiorcy korzystający z usług odprowadzenia i oczyszczenia ścieków w oczyszczalni ścieków w Trzcielu, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub norm zużycia wody.
cena ścieki (zł/m3)
11,51
12,43
2
OŚ2: odbiorcy korzystający z usług odprowadzenia ścieków w miejscowości Brójce, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub norm zużycia wody.
cena ścieki (zł/m3)
19,54
21,10
 
 
Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej:
Lp
Stawka opłat abonamentowych 
 Opłata w zł/odbiorcę/m-c
netto
brutto
0
1
2
3
1
Odbiorcy wody i dostawcy ścieków w oparciu o wskazanie wodomierza głównego
3,43
3,70
2
Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego
1,92
2,11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Ochorny Środowiska MRÓWKA Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Prezes POŚ Mrówka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-21 11:17:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-21 11:17:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-21 11:17:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
160 raz(y)